מידע משפטי

האתר נועד לשימוש אישי ולא מסחרי.

באתר תכנים רבים הכוללים מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קובצי קול, סרטוני אנימציה וכדומה, המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס, לקשר וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים.

אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים האלה:

  1. הנכם רשאים להשתמש בתכנים (תמונות, טקסטים, קישורים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת שיעורי בית, להכנת מצגות, למתן קישורים וכדומה), ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי ו/או שימוש שיש בו כדי להוות פגיעה מסחרית במטח או בכל צד שלישי אשר תכניו מופיעים באתר.
  2. אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי כפי שפורט בסעיף 1.