פירוש רש"י לתורה

< 1 דקות

מאת:

פסוק א 

 

"בְּרֵאשִׁית" – אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם" (שמות יב ב), שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום (תהלים קיא ו) "כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם". שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים", הם אומרים להם: "כל הארץ של הקב"ה היא; הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

"בְּרֵאשִׁית בָּרָא" – אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל: בשביל התורה שנקראת (משלי ח כב) "רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ", ובשביל ישראל שנקראו (ירמיהו ב ג) "רֵאשִׁית תבואתו".

ואם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשהו: "בראשית בריאת שמים וארץ, וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ, וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר". ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה, לומר שֶאֵלו קדמו; שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב: "בראשונה ברא את השמים" וגו', שאין לך "ראשית" במקרא שאינו דבוק לתיבה של אחריו, כמו: (ירמיהו כו א) "בְּרֵאשִׁית מַמְלְכוּת יְהוֹיָקִים", (בראשית י י) "רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ", (דברים יח ד) "רֵאשִׁית דְּגָנְךָ". אף כאן אתה אומר: "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים" וגו', כמו "בְּרֵאשִׁית ברוא". ודומה לו (הושע א ב) "תְּחִלַּת דִּבֶּר ה' בְּהוֹשֵׁעַ", כלומר: תחילת דיבורו של הקב"ה בהושע, "ויאמר ה' אל הושע" וגו'.

ואם תאמר: להורות בא שאלו תחילה נבראו, ופירושו: בראשית הכל ברא אלו, ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, כמו: (איוב ג י) "כִּי לֹא סָגַר דַּלְתֵי בִטְנִי", ולא פירש מי הסוגר, וכמו (ישעיהו ח ד) "יִשָּׂא אֶת חֵיל דַּמֶּשֶׂק", ולא פירש מי ישאנו, וכמו (עמוס ו יב) "אִם יַחֲרוֹשׁ בַּבְּקָרִים", ולא פירש "אם יחרוש אדם בבקרים", וכמו (ישעיהו מו י) "מַגִּיד מֵרֵאשִׁית אַחֲרִית", ולא פירש "מַגִּיד מֵרֵאשִׁית דבר אַחֲרִית דבר". אם כן תמה על עצמך, שהרי המים קדמו, שהרי כתיב: "וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם", ועדיין לא גילה המקרא בריית המים מתי היתה. הא למדת שקדמו המים לארץ. ועוד, שהשמים מאש ומים נבראו. על כרחך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים כלום.

"בָּרָא אֱלֹהִים" – ולא אמר "בָּרָא ה'". שבתחילה עלה במחשבה לברואתו במידת הדין; ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. היינו דכתיב (להלן ב ד): "בְּיוֹם עֲשׂוֹת ה' אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם".

 

פסוק ב

 

"תֹהוּ וָבֹהוּ" – תֹהוּ לשון תימה ושיממון, שאדם תוהה ומשתומם על בהו שבה.

"תֹהוּ" – אשטורדי"שון בלע"ז.

"בֹּהוּ" – לשון ריקות וצדו (ס"א אינו).

"עַל פְּנֵי תְהוֹם" – עַל פְּנֵי הַמָּיִם שעל הארץ.

"וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת" – כסא הכבוד עומד באוויר, ומרחף עַל פְּנֵי הַמָּיִם ברוח פיו של הקב"ה ובמאמרו, כיונה המרחפת על הקן, אקובטי"ר בלע"ז.

 

פסוק ד 

 

"וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל" – אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה: ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבא.

ולפי פשוטו, כך פרשהו: ראהו כִּי טוֹב, ואין נאה לו ולחשך שיהיו משתמשין בערבוביא, וקבע לזה תחומו ביום, ולזה תחומו בלילה.

 

פסוק ה 

 

"יוֹם אֶחָד" – לפי סדר לשון הפרשה, היה לו לכתוב 'יום ראשון', כמו שכתוב בשאר הימים: שני, שלישי, רביעי. למה כתב אחד? לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים עד יום שני. כך מפורש בבראשית רבה.

 

פסוק ו

 

"יְהִי רָקִיעַ" – יתחזק הרקיע שאע"פ שנבראו שמים ביום הראשון עדיין לחים היו וקרשו בשני מגערת הקב"ה באומרו יהי רקיע וז"ש (איוב כו יא) עַמּוּדֵי שָׁמַיִם יְרוֹפָפוּ כל יום ראשון ובשני וְיִתְמְהוּ מִגַּעֲרָתוֹ כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו

"בְּתוֹךְ הַמָּיִם" – באמצע המים שיש הפרש בין מים העליונים לרקיע כמו בין הרקיע למים שעל הארץ הא למדת שהם תלוים במאמרו של מלך

 

פסוק ז 

 

"וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת הָרָקִיעַ" – תקנו על עמדו והיא עשייתו כמו וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ (דברים כא יב)

"מֵעַל לָרָקִיעַ" – על הרקיע לא נאמר אלא מעל לרקיע לפי שהן תלויין באויר ומפני מה לא נאמר כי טוב ביום שני לפי שלא היה נגמר מלאכת המים עד יום ג' והרי התחיל בה בשני ודבר שלא נגמר אינו במלואו וטובו ובשלישי שנגמרה מלאכת המים והתחיל וגמר מלאכה אחרת כפל בו כי טוב ב' פעמים אחת לגמר מלאכת השני ואחת לגמר מלאכת היום

 

פסוק ח 

 

"וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָרָקִיעַ שָׁמָיִם" – שא מים שם מים אש ומים שערבן זה בזה ועשה מהם שמים (ס"א שמים שם מים ד"א אש ומים)

 

פסוק ט

 

"יִקָּווּ הַמַּיִם" – שטוחין היו על פני כל הארץ והקוום באוקינוס הוא הים הגדול שבכל הימים

 

פסוק י 

 

"קָרָא יַמִּים" – והלא ים אחד הוא אלא אינו דומה טעם דג העולה מן הים בעכו לדג העולה מן הים באספמיא

 

פסוק יא 

 

"תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב" – לא דֶּשֶׁא לשון עֵשֶׂב ולא עֵשֶׂב לשון דֶּשֶׁא ולא היה לשון המקרא לומר תעשיב הארץ שמיני דשאין מחולקין כל אחד לעצמו נקרא עֵשֶׂב פלוני ואין לשון למדבר לומר דֶּשֶׁא פלוני שלשון דֶּשֶׁא הוא לבישת הארץ בעשבים כשהיא מתמלאת בדשאים

"תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ" – תתמלא ותתכסה לבוש עשבים בלשון לע"ז נקרא דֶּשֶׁא ארברי"ץ (גראזיכט) כולן בערבוביא וכל שורש לעצמו נקרא עשב

"מַזְרִיעַ זֶרַע" – שיגדל בו זרעו לזרוע ממנו במקום אחר

"עֵץ פְּרִי" – שיהא טעם העץ כטעם הפרי והיא לא עשתה כן אלא וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ עֵץ עֹשֶׂה פְּרִי ולא הָעֵץ פְּרִי לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה (ס"א אינו ודו"ק)

"אֲשֶׁר זַרְעוֹ-בוֹ" – הן גרעיני כל פרי שמהן האילן צומח כשנוטעים אותו

 

פסוק יב 

 

"וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ וגו'" – אע"פ שלא נאמר "לְמִינֵהוּ" בדשאים בציווייהן, שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן, כדמפורש באגדה בשחיטת חולין.

 

פסוק יד

 

"יְהִי מְאֹרֹת וגו'" – מיום ראשון נבראו וברביעי צוה עליהם להתלות בָּרָקִיעַ וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו הוא שכתוב אֵת הַשָּׁמַיִם לרבות תולדותיהם וְאֵת הָאָרֶץ לרבות תולדותיה

"יְהִי מְאֹרֹת" – חסר וי"ו כתיב על שהוא יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות הוא ששנינו בד' היו מתעני' על האסכרה שלא תיפול בתינוקות

"לְהַבְדִּיל בֵּין הַיּוֹם וּבֵין הַלָּיְלָה" – משנגנז האור הראשון אבל בשבעת ימי בראשית שמשו האור והחשך הראשונים יחד בין ביום ובין בלילה

"וְהָיוּ לְאֹתֹת" – כשהמאורות לוקין סי' רע הוא לעולם שנאמר מֵאֹתוֹת הַשָּׁמַיִם אַל תֵּחָתּוּ וגו' (ירמיהו י ב) בעשותכם רצון הקב"ה אין אתם צריכין לדאוג מן הפורענות

"וּלְמוֹעֲדִים" – ע"ש העתיד שעתידים ישראל להצטוות על המועדות והם נמנים למולד הלבנה

"וּלְיָמִים" – שמוש החמה חצי יום ושמוש הלבנה חציו הרי יום שלם

"וְשָׁנִים" – לסוף שס"ה ימים (ס"א ורביע יום) יגמרו מהלכן בי"ב מזלות המשרתים אותם והוא שנה (ס"א והוא שס"ה יום ורביע יום) וחוזרים ומתחילים פעם שניה לסבב בגלגל כמהלכן הראשון

 

פסוק טו 

 

"וְהָיוּ לִמְאוֹרֹת" – עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם

 

פסוק טז 

 

"הַמְּאוֹרוֹת הַגְּדוֹלִים" – שוים נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה "אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד".

"וְאֵת הַכּוֹכָבִים" – על ידי שמיעט את הלבנה (בראשית רבה מ"ו) הרבה צבאיה להפיס דעתה.

 

פסוק כ

 

"נֶפֶשׁ חַיָּה" – שיהא בה חיות.

"שֶׁרֶץ" – כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שֶׁרֶץ. בעוף — כגון זבובים; בשקצים — כגון נמלים וחיפושים ותולעים; ובבריות — כגון חולד ועכבר וחומט וכיוצא בהם, וכל הדגים.

 

פסוק כא

 

"הַתַּנִּינִם" – דגים גדולים שבים ובדברי אגדה (בבא בתרא עד ע"ב) הוא לויתן ובן זוגו שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם התנינם כתיב

"נֶפֶשׁ חַיָּה" – נֶפֶשׁ שיש בה חיות

 

פסוק כב 

 

"וַיְבָרֶךְ אֹתָם" – לפי שמחסרים אותם וצדין מהם ואוכלין אותם הוצרכו לברכה ואף החיות הוצרכו לברכה אלא מפני הנחש שעתיד לקללה לכך לא ברכן שלא יהא הוא בכלל

"פְּרוּ" – לשון פרי כלומר עשו פירות

"וּרְבוּ" – אם לא אמר אלא פְּרוּ היה אחד מוליד א' ולא יותר ובא וּרְבוּ שאחד מוליד הרבה

 

פסוק כד

 

"תּוֹצֵא הָאָרֶץ" – הוא שפירשתי שהכל נברא מיום ראשון ולא הוצרכו אלא להוציאם

"נֶפֶשׁ חַיָּה" – שיש בה חיות (עיין לעיל פסוק כ')

"וָרֶמֶשׂ" – הם שרצים שהם נמוכים ורומשים על הָאָרֶץ ונראים כאילו נגררים שאין הלוכן ניכר כל לשון רמש ושרץ בלשוננו קונמוברי"ש (רענען)

 

פסוק כה

 

"וַיַּעַשׂ" – תקנם בצביונם בתקונן ובקומתן

 

פסוק כו 

 

"נַעֲשֶׂה אָדָם" – ענותנותו של הקב"ה למדנו מכאן לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהן וכשהוא דן את המלכים הוא נמלך בפמליא שלו שכן מצינו באחאב שאמר לו מיכה (מלכים א' כב) רָאִיתִי אֶת ה' יֹשֵׁב עַל כִּסְאוֹ וְכָל צְבָא הַשָּׁמַיִם עֹמֵד עָלָיו מִימִינוֹ וּמִשְּׂמֹאלוֹ וכי יש ימין ושמאל לפניו אלא אלו מיימינים לזכות ואלו משמאילים לחובה וכן (דניאל ד) בִּגְזֵרַת עִירִין פִּתְגָמָא וּמֵאמַר קַדִּישִׁין שְׁאֵלְתָא אף כאן בפמליא שלו נטל רשות א"ל יש בעליונים כדמותי אם אין כדמותי בתחתונים הרי יש קנאה במעשה בראשית

"נַעֲשֶׂה אָדָם" – אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן ואם כתב אעשה אדם לא למדנו שהיה מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו ותשובתו כתובה בצדו ויברא את האדם ולא כתיב ויבראו

"בְּצַלְמֵנוּ" – בדפוס שלנו

"כִּדְמוּתֵנוּ" – להבין ולהשכיל

"וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם" – יש בלשון הזה לשון רידוי ולשון ירידה זכה רודה בחיות ובהמות לא זכה נעשה ירוד לפניהם והחיה מושלת בו

 

פסוק כז 

 

"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ" – בדפוס העשוי לו שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים שנאמר (תהלים קלט) וַתָּשֶׁת עָלַי כַּפֶּכָה נעשה בחותם כמטבע העשויה ע"י רושם שקורין קוני"ץ (ובכ"י קוי"ן והוא בל"א שטעמפעל) וכן הוא אומר (איוב לח) תִּתְהַפֵּךְ כְּחֹמֶר חוֹתָם

"בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ" – פירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן יוצרו הוא

"זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם" – ולהלן הוא אומר (בראשית ב) וַיִּקַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו וגו' במדרש אגדה שנבראו שני פרצופים בריאה ראשונה ואח"כ חלקם ופשוטו של מקרא כאן הודיעך שנבראו שניהם בששי ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר

 

פסוק כח 

 

"וְכִבְשֻׁהָ" – חסר וי"ו ללמדך שהזכר כובש את הנקבה שלא תהא יצאנית ועוד ללמדך שהאיש שדרכו לכבוש מצווה על פריה ורביה ולא האשה

 

פסוק כט 

 

"לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה וּלְכָל חַיַּת הָאָרֶץ" – השוה להם בהמות וחיות למאכל ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר אך כל ירק עשב יאכלו יחד כלם וכשבאו בני נח התיר להם בשר שנאמר (ט ג) כָּל רֶמֶשׂ אֲשֶׁר הוּא חַי וגו' כְּיֶרֶק עֵשֶׂב שהתרתי לאדם הראשון נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל

 

פסוק לא 

 

"יוֹם הַשִּׁשִּׁי" – הוסיף ה' בששי בגמר מעשה בראשית, לומר שהתנה עמהם: ע"מ שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה.

דבר אחר: "יוֹם הַשִּׁשִּׁי" – כלם תלוים ועומדים עד יוֹם הַשִּׁשִּׁי, הוא ששי בסיון (ס"א שביום ו' בסיון שקבלו ישראל התורה נתחזקו כל יצירת בראשית, ונחשב כאילו נברא העולם עתה וזהו יוֹם הַשִּׁשִּׁי בה"א שאותו יום ו' בסיון) המוכן למתן תורה.

מתוך פרוייקט ויקיטקסט. הטקסט מוגש בכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 3.0


פירוש רש"י לתורה - פירוש שנכתב במהלך המאה ה - 11 ועדיין מלווה ילדים בראשית לימודם לצד מבוגרים וחוקרים. מה סוד קסמו?

רקע

מדוע זכה פירוש רש"י לאהדה רבה כל כך? במה שונה פירוש רש"י מפירושים רבים לפניו ואחריו? מהו סוד קסמו של פירוש רש"י?

שאלות אלו ואחרות שנשאלות שוב ושוב על ידי חוקרים שונים חושפות הנחה המוסכמת על הכל – פירוש רש"י הוא תופעה ייחודית בספרות ישראל.

פירוש רש"י נפוץ בכל יישוב יהודי ברחבי הגלובוס, הוא מלווה ילדים בראשית לימודם, לצד מבוגרים, תלמידי חכמים ואנשי אקדמיה.

כיאה לקלאסיקה שלא נס ליחה עם השנים, ממשיך פירוש רש"י להזין את תרבות ישראל עד ימינו אלה.

ההקשר ההיסטורי

פירוש רש"י נכתב על ידי ר' שלמה יצחקי במהלך המאה ה – 11 לספירה. הרקע ההסטורי שבו פעל רש"י כולל את התחזקות כוחה של הכנסייה והתחזקות התעמולה הכנסייתית כנגד היהודים. בהקשר הפנים יהודי ניכרת עלייתו של המרכז היהודי בצרפת, מקום מושבו של רש"י.

הקשר חשוב נוסף להבנת פעילותו של רש"י הוא 'הרנסנס של המאה ה – 12' – תחייה תרבותית באירופה הנוצרית בכלל ובצרפת בפרט שהחלה במאה ה -11 ובאה לידי ביטוי בכל תחומי החיים. מקום נכבד בתחייה הרוחנית תפסה ההתפתחות בפרשנות כתבי הקודש הנוצריים ובעקרונות שביסוד הפרשנות.
הזיקה של היהודים לחברה הנוצרית באה לידי ביטוי, בין השאר, בפולמוסים הרבים שהיו בין שתי החברות וחייבו כל צד להכיר את השקפותיו של הצד שכנגד.

דברים אלו מהווים מצע לפירושו הגדול של רש"י למקרא.

רעיונות מרכזיים

פירוש רש"י מתמקד בפרשנות הפסוק הבודד וכמעט אינו עוסק בביאור של פרשייה שלמה. הפירושים כוללים עיסוק בענייני תחביר ולשון, עיסוק נרחב בריאליה ויישוב קשיים. בין העקרונות שהנחו את רש"י קיימת התפיסה כי כל פסוק וכל מילה נושאים עימם מסר בעל משמעות. לאור תפיסה זו ציון שם או שם מקום מחייב פירוש גם הוא.

רובו של פירוש רש"י הוא ליקוט של מדרשים שונים. אמנם אין מדובר בלקט אקראי אלא בבחירה מדוקדקת של מדרשים עפ"י עקרונות שרש"י הציב לעצמו וכפי שכותב רש"י בפירושו לבראשית , ג : : 8

"יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ובשאר מדרשות, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אפניו ."

בציטוט זה ובמקומות נוספים מצהיר רש"י על כוונתו לפרש את המקרא כפשוטו. אמנם החוקרים חלוקים בדעתם לגבי כוונת רש"י בהצהרה זו ולגבי דבקותו בעיקרון זה.

נושא נוסף הנתון במחלוקת היא השאלה האם לנגד עיניו של רש"י עמדה מטרה פרשנית בלבד וכל כוונתו בפירושיו היא ליישב קשיים פרשניים, או שמא רש"י הציב לעצמו גם מטרות חינוכיות שהשפיעו על פירושיו. בין הדוגלים בכיוון הראשון נמצאת פרופ' נחמה ליבוביץ' שסברה שכל כוונתו של רש"י היא ליישב קשיים, לעומת זאת פרופ' אברהם גרוסמן סבור שלרש"י היו כוונות חינוכיות מובהקות.

הסוברים שרש"י ראה לעצמו מטרות חינוכיות בפירושו מאתרים קווים רעיוניים החורזים את פירושו. כך למשל הנטייה ללמד זכות על מעשי האבות גם במקום שניתן היה לבקרם. כך גם בנטייה לדרוש לגנאי את דמותו של עשיו. לדעת פרופ' גרוסמן, בפירושיו של רש"י המתייחסים לעשיו ניתן לזהות בין השיטין פולמוס דתי. כך כותב פרופ' גרוסמן:

"אי אפשר להבין את איבתו הגדולה של רש"י העולה מכל פירושיו לתורה, בלא לראותה על רקע איבתו הגדולה לנצרות שעשיו היה סמל מובהק שלה'. (רש"י, אברהם גרוסמן, עמ' 104).

מקומו של הפולמוס הדתי רחב יותר ומובהק יותר בפירושו של רש"י לנ"ך ובמיוחד בפירושו לשיר השירים.

רעיונות נוספים הבאים לידי ביטוי בפירושיו של רש"י הם, בין השאר, ייחודו של עם ישראל ומעלתה של ארץ ישראל,שבח התורה ולומדיה, שלילת הגלות וציפייה לגאולה.

השפעה והתקבלות

פירושו של רש"י זכה להתקבל בכל תפוצות ישראל ועד היום הוא מהווה חיבור יסוד הנפוץ בקרב כל לומדי התורה. בפי חכמי ספרד במאה ה – 14 מכונה רש"י 'פרשנדתא' – פרשן החוק – מה שמלמד על תפוצת חיבורו ועל ההערכה העצומה לה זכה.
לצד ההערכה הגדולה לא נפקד מקומה של הביקורת בפי חסידי הפשט שביקרו את רש"י על הזדקקותו הרבה לדרש והתרחקותו מן הפשט.
פירוש רש"י הוא הספר הראשון שנדפס בעברית. אינספור פירושים נכתבו על פירושו של רש"י וממשיכים להיכתב עד ימינו. החל מהמאה ה – 17 תורגמו פירושיו של רש"י לשפות שונות.
חוקרים מציעים סיבות שונות להערצה העצומה ולהתקבלות הנרחבת כל כך שלה זכה רש"י. הסיבות שמציעים החוקרים כוללות מאפיינים ייחודיים של הפירוש – זיקתו אל המדרש, סגנונו המיוחד והתאמתו לרמות ידע שונות, מציאות הסטורית – ירידה במעמדם של היהודים, קשיים וגירוש שיצרו חיפוש אחר מענה ונחמה, שניתנו בפירושו של רש"י, וסמכותו הגדולה של רש"י כפרשן התלמוד.

בין דברי השבח הרבים וגילויי ההערצה לרש"י מוכרת בדורנו הבלדה שחיבר שמשון מלצר – 'אשירה לרש"י'. בסיום הבלדה מביע המשורר חשש מכך שבניגוד אליו, בנו לא כבר לא יכיר את פירושיו של רש"י ובכך מציף את השאלה בדבר ארון הספרים היהודי של דורנו:

"ובני הגדול כבר הגיע לשש ויודע סיפורי בראשית

מפי השמיעה ומפי הקריאה בכלים שניים ושלישים,

בקרוב יעבור לכיתה השנייה וילמד 'סיפורי המקרא',

ולבי לי אומר, ולבי בי דוה, ולבי בי בוכה: אפשר –

אבוי ואהה, אך אפשר! –

אף הוא לא ילמד חומש עם רש"י…

הוי רש"י זקן, פרדס ילדותי ובוסתן-דמיוני הפורח –

האמנם, האמנם כבר עלה הכורת לקצץ בנטיעות ששתלת?…

הוי שובה לפרוח, הבוסתן הגדול להרנין את ילדי ישראל

הוי תן תנובתך, הפרדס הנפלא, למחיה לתפוצות ישראל!".

(שמשון מלצר, ספר השירות והבלדות, עמ' 24)