צינוק / עפרי כנעני

< 1 דקות

מתוך: עפרי כנעני, צינוק, מיצב וידאו, 2003-4
מתוך: עפרי כנעני, צינוק, מיצב וידאו, 2003-4על מיצב הוידאו Dungeon (צינוק) של האמנית עפרי כנעני, המתאר מצב של שלילת חירותו של אדם על ידי מאסר בתנאים קשים.

רעיונות מרכזיים

במיצב הוידאו Dungeon (צינוק) של האמנית עפרי כנעני מתואר מצב של שלילת חירותו של אדם על ידי מאסר בתנאים קשים. וכך מתואר המיצב באתר של עפרי כנעני:

שמו של מיצב הוידאו שיצרה עפרי כנעני – Dungeon (צינוק)- מבוסס על התאים התת-קרקעיים של ימי-הביניים שבהם הוחזקו אסירים בתנאים קשים של אור ומרחב מוגבלים. המיצב, שבמקורו הותקן והוצג בבית-סוהר נטוש בירושלים, שִׁחְזֵר מבנה של בית סוהר כפי שנראה מלמטה. הדימויים תיארו תאים וחדרים שונים בבית כלא לנשים: חדר חקירות, מסדרונות ארוכים וחדר אמבטיה. העבודה בודקת את עוצמתו של הפַּנְאוֹפְּטִיקוֹן (מבנה טבעתי סגור שניתן לצפות בכל חלקיו מתוך מגדל הניצב במרכזו) ושל ההשתלטות הויזואלית, ובו זמנית את חוסר האונים של היחיד מול החברה. (תרגום חופשי)

בתמונה למעלה ניתן לראות את אחת מהסצנות שהוקרנו על גבי התקרה, ובתמונה שבתחתית העמוד ניתן לראות את המבקרים בחלל התערוכה, ואת הוידאו המוקרן על גבי התקרה.

הזכות לחירות הינה זכות יסוד במדינה הדמוקרטית. זכות זו כוללת גם את חופש התנועה. מאסר של אדם על ידי המדינה, פירושו פגיעה בזכותו לחירות, אולם היא מתאפשרת במידה והאדם ניצל את חירותו כדי לפגוע בזכויותיהם של אחרים. יחד עם זאת, גם כאשר נשללת חירותו של האדם, חובת החברה והמדינה לדאוג לתנאי מאסר אשר יאפשרו הגנה על זכויותיו האחרות, כמו הזכות לכבוד והזכות לחיים ובטחון.