אדם טובע מטבעות בחותם אחד

המשנה משווה בין אדם בשר ודם להקב"ה: "שאדם טובע מאה מטבעות בחותם אחד וכלן דומין זה לזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טובע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחברו". מהי אותה טביעת מטבעות שאליה מתייחסת המשנה?

< 1 דקות

הטכניקה של הפקת מטבעות הייתה על ידי יציקת תערובת ברזל לשבלונה העשויה מאבן.

ברקע דברי המשנה עומדת דרך הפקת המטבעות הרומיים שהופקו על ידי הקיסרים באותה עת. הקיסרים הרומיים נהגו, כחלק מפולחן הקיסר, לטבוע מטבעות בדמותם. כמו כן הופיעו על המטבעות דמויות של קודמיו של הקיסר בתפקיד, נשות הקיסרים, חברי משפחה אחרים, ושל יורשים פוטנציאליים. הזכות ליצירת מטבעות הייתה שמורה בעיקרה לקיסר ולסנאט, ושימשה לצד התפקיד הכלכלי גם כלי לתעמולה פוליטית ולביסוס דמותו של השליט.

תיאור זה הופך את דברי המשנה למעניינים במיוחד – כפי שהמטבעות של הקיסר נועדו להאדיר את שמו, כך גם "המטבע" שטובע הקב"ה נועד להאדיר את שמו. אך המטבע של אלוהים הוא ייחודי – במקום דמות אחת שמשוכפלת באופן זהה, קיימת דמות יסודית – אדם הראשון – אשר כל תעתיק שלה הוא בעל מאפיינים ייחודיים, כל אדם הוא יצור בפני עצמו ודווקא הריבוי והשוני הם שמאדירים את היוצר – אלוהים.

בסרטון שלפניכם מופיעות תמונות של מטבעות שעליהם הוטבעו דמויות של הקיסרים הרומיים.