אונאת דברים – לימוד המשנה והסוגיה

הדרכה ללימוד המשנה והסוגיה על אונאת דברים

< 1 דקות

העבירו לתלמידיכם את הקובץ הנקי של הסוגיה

ובקשו מהם לבצע את הפעולות הבאות:

 • חלקו את הטקסט הרציף לשורות על פי התוכן – משא ומתן, דעה.
 • סמנו בירוק את המונחים שיכולים לעזור לכם לזהות את המקורות השונים שמרכיבים את הסוגיה.
 • בסוגיה כמה שמות (הדגישו אותם) – זהו אם אלו תנאים או אמוראים.
 • פרקו את המשנה לשני חלקים – כלל ויישום.
 • חלקו את הסוגיה לשלוש יחידות: ברייתא א, ברייתא ב, ברייתא ג והתייחסו אליהן.
 • הדגישו במשנה ובברייתא את המקרים שאליהם מתייחסות המשנה והסוגיה.
 • הבחינו במשנה ובסוגיה בין שני סוגים ביישום: כלכלי ומגזרי.
 • פיתחו את ויקרא פרק כ"ה יד-יז – האם אכן יש כפילות כפי שהמשנה לומדת?
 • לאור המקרא – איזו מהדוגמאות קרובה יותר – כלכלי או מגזרי?
 • מהם שלושת ההבדלים בין אונאת ממון לאונאת דברים?
 • מה הדימוי שמציע רב נחמן בר יצחק לתנאו בנוגע ליחס בין אונאת דברים לרצח?

קובץ נקי

קובץ מעובד