אחיות

קריאה במדרש על שתי אחיות מתוך במדבר רבה (פרק ט"ה). משתתפות: הסופרת שבא סלהוב ושהרה בלאו (ממערכת "החדר").

< 1 דקות

התכנית, שהוקדשה לסיפור פשטני לכאורה, שנועד להרתיע נשים מפני כריתת-ברית מאחורי גבו של הגבר, חשפה את המורכבות החבויה מתחת לפני-השטח של ה"לקח" הדכאני: מורכבות היחסים בין נשים וחרדת-הגברים מפני המסתורין הנשי.

מקור נלמד:  במדבר רבה פרק ט"ה
משתתפים: שבא סלהוב ושהרה בלאו

אמרו: מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו,
והיתה האחת נשואה בעיר אחרת.
בקש בעלה של אחת מהן לקנאות לה ולהשקותה מים המרים בירושלים.
הלכה לאותה העיר שהיתה אחותה נשואה שם.
אמרה לה אחותה: מה ראית לבא בכאן?
אמרה לה: בעלי רוצה להשקות אותי מים המרים ואני טמאה.
אמרה לה אחותה: אני הולכת תחתיך ושותה.
אמרה לה: לכי ועשי כן.
מה עשתה?
לבשה בגדי אחותה והלכה ושתתה מים המרים ונמצאת טהורה.
חזרה לביתה. יצאה אחותה שזנתה לקראתה.
חבקו ונשקו זו לזו. כיון שנשקו זו לזו הריחה במים המרים, מיד מתה.