איך מחלוקת הופכת לשיר

כיצד ראוי לרקוד לפני הכלה?

< 1 דקות

בחתונות רבות נוהגים לשיר את השיר "כיצד מרקדין". השיר הוא ציטוט של דברי בית הלל בגמרא במסכת כתובות דף טז – יז.

"תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא
ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה".

האם הטקס בסרטון הוא הטקס שאליו התכוונו בית הלל? האם תוכלו להציע טקס נוסף שיתאים לכוונת בית הלל?