אנוסים בפורטוגל

סרטון על אנוסים בפורטוגל החוזרים ליהדות

< 1 דקות

אנוסים בפורטוגל חוזרים ליהדות

שאלות לדיון
המשתתפים בסרט מדברים על ערכים יהודיים שנשמרו במשפחתם.
אלו ערכים הם ערכים חשובים בתוך משפחתך? האם אלו הם ערכים יהודיים?
כיצד לדעתך משמרים ערכים בתוך משפחה?
מדוע לדעתך הרגישו המשתתפים בתהליך הגיור צורך לקיים טקס נישואים יהודי?
שנים מהנשאלים הגדירו את יהדותם כקרבה לאלוהים, כיצד אתם מגדירים יהדות?
משתתפת אחרת הדגישה את חשיבות העלייה לארץ, האם מגורים בישראל מחזקים לדעתכם את הזהות היהודית? אם כן, במה?