אתיקה רפואית – סל תרופות

מקורות על השאלות שעומדות מול ועדת סל הבריאות על הקצאת משאבים ברפואה

< 1 דקות

הקצאת משאבים ברפואה

כיצד מחליטים איזה מטופל יקבל טיפול במחלקת טיפול נמרץ כאשר אין מספק לכולם?

עו"ד אורן אסמן משוחח עם פרופ' רפי ביאר, מנהל הקריה הרפואית רמב"ם ולאחרונה יו"ר וועדת סל הבריאות על הקצאת משאבים ברפואה: כיצד פעלה ועדת הסל לקבוע אילו תרופות וטכנולוגיות ייכללו בו? באיזה אופן אמור מנהל מחלקת טיפול נמרץ להכריע אם לקבל חולה כאשר המחלקה בתפוסה מלאה? כיצד אמור הרופא לפעול כאשר הטיפול המתאים לחולה שלו איננו כלול בסל? כיצד אמורה הנהלת בית החולים להכריע מי יירד לבית החולים הממוגן בשעת מלחמה כאשר המקום שם מוגבל? כיצד הדברים נעשו בזמן מלחמת לבנון השניה?

קישור לשיחה ברפואתיקה

 

הרצאה בנושא אתיקה רפואית וסל תרופות

איך משפיעה תעשיית התרופות על סדר היום של דיוני ועדת הסל, האם העיתונאים מקיימים את תפקידם כ"כלב השמירה" של הציבור במהלך הדיונים בוועדת הסל? מהן הדילמות והסוגיות האתיות, הנורמטיביות והכלכליות שהעדר חקיקה של סל התרופות מעלה בהבניה של סל התרופות. על נושאים אלו דנים המומחים בפאנל: פרופ' רפי ביאר, שלמה בן יעקב, נורית דאבוש, עו"ד מאיה פלד-רז, יפה שיר-רז ופרופ שוקי שמר.