בית המקדש – רות קלדרון ואורחים

'קריאה' במודל מוקטן של בית המקדש. בהשתתפות: מנכ"ל מכון המקדש יהודה גליק, הארכיטקט דוד קרוינקר, אשת הטלויזיה אורנה בן דוד ואיש המחתרת היהודית לשעבר יהודה עציון.

< 1 דקות

במסורת היהודית בית המקדש הוא הלב, הוא קודש הקודשים, ממנו נברא העולם ובו שוכן האלוהים.
האם המבנה ההרוס הזה והחלום להקים אותו מחדש עדיין רלוונטיים עבור ישראל של המאה ה-21?
האם סילוק המסגדים של הר הבית ובניית בית המקדש השלישי היא היא גולת הכותרת של שיבת ציון המודרנית, או שמא זה הוא חזון פנאטי מטורף ואנכרוניסטי?
בתכניתנו למדנו על מבנהו ותפקודיו השונים של בית המקדש, דנו במאפייניו הארכיטקטונים ושבנו לשאלה הפוליטית-הרוחנית הבסיסית של מידת הרלוונטיות שלו לימינו.

מקור נלמד: מודל מוקטן משוחזר של בית המקדש.

משתתפים: אורנה בן דוד, יהודה עציון, יהודה גליק, דוד קרוינקר.