גדולי היוצרים היהודים

קריאה ברשימות גדולי היוצרים היהודים שערכו משתתפי התכנית: ח"כ לשעבר שולמית אלוני, ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית פרופ' אביעזר רביצקי והמרצה לפילוסופיה ד"ר מאיר בוזגלו.

< 1 דקות

שלושת אורחי התכנית הכינו שלוש רשימות שונות של גדולי היוצרים היהודים. לצד ניסיון מתמשך להגדיר מה הם 'כללי המשחק' לחיבור רשימה כזו (כלומר, מה הופך יוצר יהודי לגדול באמת? יפי יצירתו? מידת השפעתו על הדור?) עסק הדיון בהשוואה בין שלושת הרשימות ובאופן שבו היא מבליטה את הפנים השונות והמגוונות של היהדות.

מקור נלמד:  רשימות גדולי היוצרים היהודים שערכו משתתפי התכנית.

משתתפים: שולמית אלוני, פרופ' אביעזר רביצקי, ד"ר מאיר בוזגלו.