גלוית שנה טובה

אחד הדברים המיוחדים שנעלמו הם גלויות ראש השנה. בסרט קצר יש תיאור יפה של המעברים שעברו התכנים שבגלויות.

< 1 דקות

אחת התופעות שהיו ונעלמו עם המעבר לעולם הוירטואלי הם גלויות השנה הטובה. גלויות שהיו שולחים בתוך המשפחה, בעבודה וסתם לאנשים שחפצו ביקרם. בכל גלויה היו איחולים אבל גם תכנים ואידאולוגיה.

אז מה יש בגלויות הללו?

ניתן לראות עוד שני סרטים המנתחים את הגלויות של הקיבוץ בשנותיו הראשונות:

החדר עם רות קלדרון – 'שנות טובות' מהקיבוץ – חלק א

החדר עם רות קלדרון – 'שנות טובות' מהקיבוץ – חלק ב