דילמה מוסרית, הדילמה של היינץ

דיון בכיתה בנושא הדילמה של היינץ

< 1 דקות

קריאה בכיתה את "הדילמה של היינץ" (עמוד 15)

שאלות לדיון :

1. נסו לנסח במשפט אחד מהי הדילמה המרכזית בסיפור של היינץ?

2. האם אתם חושבים שיש אנשים שחולים במחלה ואין להם כסף לקנית תרופה?

3. למרות שסביר להניח כי ישנם אנשים שאין להם כסף לקנית תרופה, האם שמעתם על מקרה של גנבת תרופה?

4. מהם הנימוקים בעד גניבת התרופה ומהם הנימוקים נגד גניבת התרופה?

– ניתן לכתוב על הלוח את הטיעונים בעד ונגד בטבלה, ניתן לדרג אותם על פי סולם קולברג

5. איזה ערך עומד מאחורי כל עמדה?

6. לאחר בחינת העמדות והנימוקים השונים, מה לדעתכם ראוי לעשות במקרה של היינץ?
7. האם דעתכם השתנתה לאור הדיון והצגת הנימוקים השונים? אם כן, מדוע? אם לא, האם הנימוקים עזרו לכם לבסס את עמדתכם המקורית?

דף עבודה "הדילמה של היינץ"