"דין רודף"

"דין רודף", הקובע כי יש להציל נרדף מידי רודפו אף במחיר חיי הרודף, עלה לכותרות כמה פעמים בהקשרים שונים. המוכר שבהם - ביחס לרצח יצחק רבין ז"ל.

< 1 דקות

"דין רודף", שיסודו בדברי הספרא בפרשת קדושים, צץ ועולה מדי פעם בשיח הציבורי בהקשרים שונים.

הקשר בולט שבו עלה המושג "דין רודף" הוא לאחר רצח יצחק רבין ז"ל.

הטענה הייתה שהרוצח התבסס על פסיקה שלפיה חל על רבין "דין רודף". בקביעה זו הייתה האשמה חריפה, שלפיה מאחורי הרוצח עמד גיבוי רבני וכי רבנים כלשהם פסקו שמסירת שטחים מעמידה ישראלים בסכנת מוות ועל כן חל על יצחק רבין דין רודף בעקבות הסכם אוסלו.

הקשרים נוספים שבהם הוזכר "דין רודף":
הרב דוד סתיו: דין רודף חל על הרב שפירא

אריה דרעי – דין רודף על מציתי המסגד בטובא זנגריא

הרב אלישיב: דין רודף לנהג שמדבר בסלולרי

הרב אלישיב נגד "תג מחיר": "על המבצעים חל דין רודף"