דף צפיה בסרט התפרצות

דף צפיה בסרט התפרצות. סיפור המתאר מצב של התפרצות מחלה וירלית קטלנית בעירייה והדמויות השונות המנסות להתמודד עם המצב הקטלני.

< 1 דקות

דילמות: "התפרצות"

מספר דילמות במהלך הסרט שאפשר להדגיש:

 • האם לסגור את שדה התעופה ולעורר בהלה בציבור?
  מצד אחד – יש לשמור על בריאות הציבור מצד שני – לא ברור מה מידת הסכנה ולא רוצים שהמידע ידלוף החוצה.
 • מילוי פקודה. ציות עיוור. מצד אחד החייל חושב שהפקודה אסורה מבחינה מוסרית, מצד שני הוא חייל ועליו לציית, הוא מבין שיש דברים שאיננו יודע.
 • יש תרופה – אך לא מספיקה לכולם, מה עושים?
 • החלטה שאפשר להרוג אזרחים כי בקלות מחליטים שאנו במצב מלחמה ולכן הם "קורבנות מלחמה".
 • רופא עובד סביב השעון כדי להציל אנשים אך בעייפותו מסכן את עצמו ואת הציבור.
 • הדמות קייסי (קווין ספייסי) לא גילה לחבריו שנדבק.
 • ההתייחסות לאסון משתנה כאשר מישהו אהוב הוא בין הנפגעים.
 • להרוס עיירה ולא לפתח נוגדנים בשם "בטחון לאומי".
 • "We – includes you"
  אחריות כללית ואחריות אישית. – לצוות הבטחוני של הנשיא. אחריות של כל אחד ואחד. כסוי תחת.
 • הורים בהסגר – מצד אחד הסכנה של הבריחה ומצד שני לא רוצים לשבת ולחכות לאסון.
 • להשמיד עיירה כדי למנוע מוות של מליונים – החוקה: הזכות לחיים.

דילמות עפ"י קטגוריות:

1. רפואי:
חסיון רפואי (סוד צבאי) מול הצלת חיים

איכות העבודה מול התמדה בעבודה

2. פוליטי:
"חזית אחידה" דיון פתוח מול חופש מחשבה חופש הדיבור

הצלת מעטים מול הצלת הרבים

אמפטיה כלפי קבוצה מסוימת מול אחריות מדינית

3. תקשורת:
זכות הציבור לדעת מול אוירה של שליטה במצב, יכולת לתפקד

4. משפחה:
רגשות משפחתיים מול בריאות הציבור, ערך החיים

הבורחים בטנדר: האם לסכן בני משפחה בניסיון לברוח?
ערכי משפחה מול אחריות ציבורית, שמירת החוק

5. צבא:
האם להתעלם מהחוק היבש למען תועלת צבאית? (הבעיה של בילי פורד (מורגן פרימן): האם לעצור את סאם דניאלס (דסטין הופמן)?)
בכל אחת מן הדילמות אנשים הכריעו. לא נדון אם טוב או לא.

לכל הכרעה יש מחיר.

לפעמים פיתרון של דילמה אחת מביאה לדילמה יותר חמורה.