דרוג ערכים

שאלות לדיון בנושא ערכים ודרוג הערכים על פי חשיבות

< 1 דקות

דיון זה נועד לתת לתלמידים מבוא לפרק א', ואפשרות לחשוב על ערכיהם ולבחון אותם.

דיון בכיתה:

המונח "ערך" משמש בתחומים שונים (ערך כלכלי, ערך מתמטי).
בדיון זה אנו נתייחס לערך במובנו המוסרי – ערך המאפשר לנו להבחין בין טוב ורע.

  1. אילו ערכים אתם מכירים? (אפשר להתחיל את הדיון בכמה דוגמאות: חברות, שמירה על הסביבה, הושטת עזרה).
  2. האם יש ערכים חשובים מאחרים?
  3. רשמו חמישה ערכים הנראים לכם חשובים ביותר. נסו לדרג את ערכים אלו.
  4. השוו בין התלמידים. האם רשימת הערכים זהה? האם דירוג הערכים זהה?
  5. ממה לדעתכם נובעים ההבדלים בין התלמידים?
  6. האם יש ערכים שהם החשובים ביותר באופן מוחלט?
  7. האם יש דירוג אחד הנכון לכולם?