האחר – הדרך שלנו להבין את עצמנו

פעילות בכיתה בנושא ואהבת לרעך כמוך והיחס לזולת על פי מספר מקורות

< 1 דקות

"לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה' "
ויקרא, פרק יט, פסוק יג

'ואהבת לרעך כמוך' ר' עקיבה אומר: זהו כלל גדול בתורה.
תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט, הלכה ד (דף ל, עמוד ב)

מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא.
רמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק ו, הלכה ד

מהי לדעתכם כוונת הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך'? האם ניתן לאהוב את זולתנו באותה המידה שבה אנו אוהבים את עצמנו?
לדעת החברותא שלי: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

לדעתי: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

בכתה למדנו שתי פרשנויות ואני מעדיף את הפרשנות: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

הלל מגייר על רגל אחת

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד (מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך), זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור (והשאר – פירוש, לך ולמד בעצמך).
תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא עמוד א

הסבר:
גיירני: גייר אותי – הפוך אותי ליהודי
דחפו באמת הבנין: שמאי עסוק בעבודת בניה, ובידו מקל מדידה. אין לא פנאי לשטויות, והוא אפילו לא עונה לנוכרי.
גייריה: גייר אותו

כתוב את ההסבר לסיפור כפי שהמורה הסבירה בכתה:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

מדוע לדעתכם סובר הלל שהכלל 'מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך' הוא עיקר התורה כולה וכל השאר הוא פירושה?
לדעת החברותא שלי: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

לדעתי: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

האם "ואהבת לרעך כמוך" הוא כמו "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"? הסבירו
לדעת החברותא שלי: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

לדעתי: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

מהו הקשר ביני ובין האחר? מה המניע שלנו ביחס לזולת?

תגובותיכם לבני האדם הן רק מדדים לתפיסה העצמית שלכם. תגובותיכם מלמדות עליכם יותר מאשר הן מעידות על אחרים. אינכם יכולים לאהוב או לשנוא משהו באדם אחר אלא אם כן זה משקף היבט בכם שאתם אוהבים או שונאים […] האנשים שאתם סולדים מהם יותר מכל, יחד עם אלו שאתם מעריצים ואוהבים [הם] מראות שמנחות אתכם לגלות חלקים של עצמכם שאתם דוחים, ולאמץ מיטב מעלותיכם […] משימתכם היא לבחון את כל ההחלטות, השיפוטים וההשלכות שאתם עושים על אחרים, ולהתחיל לראות אותם כמרמזים לדרך שבה תוכלו לרפא את עצמכם, ולהיות שלמים…"

מעובד מתוך: שרי קרטר-סקוט, עשרת הכללים של משחק החיים, הוצאת מטר

הסבר הטקסט במילים שלי, לאחר הסבר המורה בכתה:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. האם אתם מסכימים עם קביעתה של ד"ר סקוט, שהאחר מהווה מראה לעצמנו?
לדעת החברותא שלי: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

לדעתי: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

שאלות לחשיבה עצמית (לא חובה למלא):

2. האם חוויתם בעבר משהו דומה עם אדם אהוב או שנוא? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. האם תוכלו לחשוב על מפגש כלשהו עם אדם אחר אשר לימד אתכם משהו על עצמכם? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

להורדה והדפסת הקובץ