הטוב והרע בחירה חופשית או גורל – בוחן

בוחן בנושא תפיסה של גורל הנקבע מראש לעומת תפיסה של בחירה חופשית

< 1 דקות

בוחן – הטוב והרע- בין גורל לבחירה חופשית

1. אדיפוס והאמרה התלמודית

קטע מקור

"אין אדם נוקף אצבעו", תלמוד בבלי, מסכת חולין ז עמוד ב'

אמר ר' חנינא: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה.

א. ספר/י בקצרה את סיפורו של אדיפוס.

ב. האם סיפורו של אדיפוס מייצג תפיסה של גורל או בחירה חופשית. הסבר/י את תשובתך.

ג. ציין מה ההבדל בין סיפורו של אדיפוס לאמרה התלמודית מפי ר' חנינא?

 

2. המשמעות הדתית של הבחירה: רמח"ל, דרך ה', חלק א, פרק ג, א

קטע מקור

"היות האדם אותה הבריה הנבראת לידבק בו [לדבוק באל], יתברך שמו, והיא המוטלת בין השלמות והחסרונות, והיכולת בידה לקנות השלמות.

ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, כי אילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמות, לא היה נקרא באמת בעל שלמות…"

א. לדעת הרמח"ל אם האדם לא היה בוחר בשלמות אלא מוכרח להיות בעל השלמות הוא לא היה נקרא באמת בעל השלמות. הסבירו את דבריו.

 

3. בתו של ר' עקיבא: תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קנו עמוד ב

קטע מקור

רבי עקיבא הייתה לו בת. אמרו לו הכלדאים [אסטרולוגים]: אותו היום שתכנס לחופה ישכנה נחש ותמות. היה מצר על הדבר הרבה. באותו היום [יום חתונתה] נטלה בתו את המכבנה [סיכת ראש] ונעצה אותה בכותל [קיר הבית]. פגעה בעינו של נחש וישבה בה [והרגה את הנחש]. בבוקר כשנטלה את המכבנה נגרר ובא הנחש אחריה. אמר לה אביה: מה עשית? אמרה לו: בערב בא עני וקרא על הפתח, והיו הכל טרודים בסעודה ואין שומע לו. עמדתי ונטלתי מנה שנתת לי ונתתיה לו. אמר לה: מצווה עשית. יצא רבי עקיבא ודרש: "וצדקה תציל ממוות" (משלי, י, ב')

א. האם הסיפור על בתו של ר' עקיבא מייצג תפיסה של בחירה חופשית או גורל? נמקו.

ענה/י על מושגים

  • פטליזם

להורדה והדפסת הבוחן