הערכה חלופית – דמויות ואישים

הערכה חלופית על כל הדמויות והאישים בספרים "ובחרת בחיים" ו"מעגלי שייכות".

< 1 דקות

ספר הלימוד: "ובחרת בחיים" ו"מעגלי שייכות"

פרק: (שני הספרים) כל הספר – סיכום הספר

נושא/טקסט/סוגיה: כל הדמויות והאישים שמופיעים בספר

סוג הפעילות: הכנת עיתון על דמות שנבחרה ע"י התלמיד

משקל מומלץ בהערכה: (מתוך 100% ציון בי"ס ליחידת הלימוד) 50%

רציונל:

בעבודה זו התלמיד מתעמק בלימודו על דמות אחת מתולדות המחשבה היהודית.

התלמיד יכיר את תולדות חייו והקשרן לתחום מחשבת ישראל. כמו כן, התלמיד יעמיק בהגות של הדמות עליה הוא כותב את העיתון וינסה להשוות בין דמות זו ודמויות אחרות שלמד עליהן במהלך השנה, תוך עיסוק בשאלה חשובה שעלתה בשנה זו

מבנה/מערך/תכנית: עבודת סוף שנה או סוף מחצית

דברים שצריך להכין מראש:

עבודה עם חומר פתוח. התלמיד יעבוד עם הספר, המחברת, אתרים וספרי עזר. מומלץ להכין דף עם רשימת כל האישים עליהם למדו במשך השנה ומספר העמוד בספר

מיומנויות נרכשות ומיומנויות נבדקות:

  • יכולת קריאה וסיכום
  • הפרדת עיקר מטפל
  • השוואה למידע אחר
  • בחירת שאלה חשובה לנושא
  • היבט יצירתי של עיבוד החומרים

לוח זמנים: מומלץ לתת את העבודה לפחות שבועיים לפני תאריך ההגשה

תיאור הפעילות:

  1. התלמיד יקבל את רשימת האישים עליהם למד במשך כל השנה, כולל מספרי עמודים בספר
  2. התלמיד יבחר אישיות עליה יכין את העבודה ויירשם אצל המורה (כדי למנוע כפילות)
  3. לאחר מכן, התלמיד יכין את העבודה בביתו. כעבודה להגשה ניתן לבקש (כחלק מהעבודה) להציג את הדמות בכתה

מחוון: מצורף בגוף העבודה

קבצים להורדה