הערכה חלופית – מעגלי שייכות (פריט שני)

למידה והערכה חלופית במחשבת ישראל: "מעגלי שייכות" - עבודת סיכום

< 1 דקות

הקדמה

ספר הלימוד: מעגלי שייכות

פרק: סיכום הספר

נושא/טקסט/סוגיה: כל הספר. מיפוי של כל המעגלים והנושאים שעלו במשך השנה

סוג הפעילות: עבודת מיפוי וסיכום – קובץ וורד.

משקל מומלץ בהערכה: (מתוך 100% ציון בי"ס ביחידת הלימוד) 50%

רציונל: בעבודת סיכום זו התלמיד ממפה את כל מה שלמד במשך השנה ומכניס את הטקסטים והשאלות בהם עסק, לתוך סדר תבניתי. עבודה זו תעזור לתלמיד להבין את הרצף של הנושאים בהם עסק ולקבל תמונה כוללת של כל המקורות אותם למד. העבודה תעזור לתלמיד להבין את ההיגיון והקשר בין כל השיעורים במהלך השנה. .

מבנה/מערך/תכנית: עבודת סוף שנה או עבודת הכנה לבחינת גמר

דברים שצריך להכין מראש: עבודה עם חומר פתוח – התלמיד יעבוד עם הספר והמחברת.

מומלץ להכין דף עם רשימת כל המקורות אותם למדו במשך השנה ומספר העמודים בספר (בכיתות מתקשות אפשר להכין מראש את הנושאים ואת השאלות הגדולות שנשאלו בכיתה ולבקש מהתלמידים למלא את ההוגים והטקסטים שעוסקים בשאלות אלו)

מיומנויות נרכשות ומיומנויות נבדקות:

 • יכולת קריאה וניתוח
 • יכולת מיפוי מקורות ונושאים
 • היכולת לנסח שאלות ולהתאים להם מקורות כתשובה

לוח זמנים: מומלץ לתת את העבודה להכנה של שבועיים לפני ההגשה

תיאור הפעילות

 • התלמיד יקבל את רשימת המקורות אותם למד במשך כל השנה, כולל מספרי עמודים בספר. מומלץ לתת דוגמא בכתה לשני המקורות הראשונים ולהסביר למה הכוונה.
 • לאחר מכן, התלמיד יכין את העבודה בביתו, כעבודה להגשה

מחוון

המחוון יורכב משני חלקים:

חלק א'

*ניתן לחלק את הניקוד לפי השערים שמלמדים בכתה. לדוגמא:

 • מעגל המשפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים
 • מעגל המקום
 • מעגל הזיכרון
 • מעגל האחריות והמעורבות

כל מעגל יקבל 20 נקודות

*בתוך המעגל, חלוקת הניקוד תעשה לפי מספר הטקסטים שלומדים (או שאפשר לתת יותר ניקוד למעגל המשפחה מול השקפת עולם כי יש שם יותר טקסטים).

*מומלץ לנקד בנפרד את השאלות של המעגל ואת התשובות לפי הטקסטים השונים.

חלק ב'

הניקוד יכלול את הנקודות הבאות:

 • הצגת השאלה (3 נק')
 • הצגת שני הטקסטים והמסר העיקרי שלהם (4 נק' לכל מקור- סה"כ 8 נקודות)
 • ניסוח העמדה האישית וההסבר (10 נק')