הערכה חלופית – מעגלי שייכות

הצעה להערכה חלופית של ניב סוניס, ניתן כמובן לשנות את הנושאים/טקסטים בהתאם לנושא.

< 1 דקות

1. פתיח: מטרות העבודה

בעבודה זו נתמודד עם נושא "מעגלי שייכות" לפי בחירתך ולאור החומר הנלמד. תוכל לבחור לעסוק באחד משני הנושאים שלמדנו בכיתה – האח דניאל או מעגל המשפחה.

*האח דניאל – התייחס לשאלת זהותו של אוסוואלד רופאייזן מנקודת מבטו שלו, מנקודת המבט של בית המשפט, מנקודת המבט של החברה הישראלית ומנקודת המבט שלך, וענה על השאלה:

 • מה אתה היית מחליט ולמה?

*מעגל המשפחה – ענה על השאלות הבאות:

 • האם זהותו היהודית של אדם קשורה בהכרח במשפחה ואיך (גם אם כן וגם אם לא)?
 • הסתמך על טקסטים שלמדנו בכיתה, או על הטקסטים המצויים בספר 'מעגלי שייכות' (בפרק 'מעגל המשפחה'), וכתוב: האם אתה מסכים עם הקביעות המצויות בטקסטים אלה או לא?

העבודה תתחלק לשני חלקים: עבודה יצירתית (50%), עבודה עיונית (50%)

2. חלק ראשון: העבודה היצירתית

*עליך להציג את מחשבותיך ומסקנותיך על ומהנושא באחת הדרכים הבאות:

 • בניית מצגת
 • פיסול או ציור
 • כתיבת קטע יומן אישי של דמות
 • כתבת עיתון מעמיקה על הנושא
 • ציור קומיקס
 • סרטון קצר

הערה: ניתן להציע דרך יצירתית אחרת.

3. חלק שני: העבודה העיונית

*עליך לכתוב חיבור נלווה לעבודה היצירתית. החיבור יכלול את המרכיבים הבאים (סדר הדברים לבחירתך):

 • הסבר של החלק היצירתי בעבודה.
 • מדוע בחרת דווקא בנושא זה.
 • המקורות בהם השתמשת.

היקף החיבור: עמוד אחד (גופן David, גודל 12, רווח כפול).

מבנה החיבור:

 • פתיחה – הצגת הנושא והטענה.
 • גוף התשובה – נימוקים התומכים בטענה.
 • סיום – מסקנות ושאלה חדשה לדיון.

הנחיות לעבודה:

א. העבודה תוגש בצורה אישית או בזוגות.

ב. קריטריונים להערכת העבודה:

מקוריות
ניסוח
הסברים מפורטים
התייחסות לחומר הנלמד
אסתטיקה

ג. חומרי עזר:

לשם כתיבת והכנת העבודה ניתן להשתמש בכל חומר עזר (ספרים, אינטרנט וכל העולה על רוחך).
עליך לציין את המקורות בעבודה הכתובה.
העבודה תיכתב במילים שלך.

ד. אופן העבודה היצירתית מצריך אישור של המורה במייל.