הצגה אינפוגרפית – משנה בבא קמא פרק ח

הצגת תוצר של wordle של פרק המשנה בבבא קמא משנה ח.

< 1 דקות

לפניכם הצגה אינפוגרפית של פרק ח במשנה בבבא קמא (לחיצה על התמונה מעבירה לאתר שבו ניתן לשנות ולהגדיל).

ניתן להעלות את השאלות הבאות בנוגע לתמונה:

  1. מדוע להבנתך המילה הנפוצה בפרק היא "חייב"?
  2. אם כך, למה המילה ההפוכה לה ("פטור") נפוצה פחות?
  3. מהו תוכן הפרק ללא מבט על הפרק עצמו?
  4. אילו מילים מפתיע אותך למצוא בפרק שזה הנושא שלו?
  5. חשוב, מדוע הן מופיעות שם?