הצהרת זכויות הילד

הילד הוא אדם שלם ואנושי מרגע לידתו. ילדי ישראל של היום הם אזרחי המחר ועתיד האומה. הילדים אינם רכוש, גם לא אמצעי להגשמת מטרות - הם המטרה עצמה. הילד, מחמת אי בגרותו הגופנית והנפשית, זקוק לערובות מיוחדות ולתשומת לב מירבית. תלותו במבוגרים מחייבת שמירה קפדנית על זכויותיו בדרך שתבטיח את שלומו והתפתחותו התקינה בהווה ובעתיד. (מתוך ההקדמה להצהרת זכויות הילד בישראל).

< 1 דקות

באדיבות ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד.

‎1. זכותו של כל ילד לקבל הזדמנות ואפשרות לגדול ולהתפתח גופנית, מוסרית, רוחנית, נפשית, רגשית, שכלית וחברתית בצורה בריאה ותקינה ובתנאים של חרות וכבוד.
‎2. זכותו של כל ילד לגדול בבית הוריו ולקבל שם הזנה, חינוך, הגנה, אהבה והבנה.
ילד לא יופרד מהוריו אלא בנסיבות יוצאות מן הכלל. זכותו של הילד במקרה כזה לקבל תחליף בית מתאים, דומה עד כמה שניתן לבית הורים תקין תוך שמירת קשר עם משפחתו הטבעית.
‎3. זכותו של כל ילד לקבל, משעת לידתו או סמוך לה שם ונתינות.
‎4. זכותו של כל ילד ליהנות מביטחון סוציאלי מעוגן בחוק, כולל קיצבאות, שירותים וטיפול רפואי, לו ולאמו, לפני הלידה, במהלכה ואחריה.
‎5. זכותו של כל ילד לקבל חינוך חינם בהיקף ובאיכות מירביים מגיל הגן ועד לסיום לימודיו התיכוניים, בדרך שתתאים ליכולתו, לכישוריו ולמיצוי מלא של הפוטנציאל הטמון בו.
‎6. זכותו של כל ילד לקבל הגנה מלאה ויעילה מפני כל צורה של הזנחה, ניצול, התעללות, התאכזרות או השפלה – גופנית ונפשית – בבית הוריו או מחוצה לו.
‎7. זכותו של כל ילד להיות מוגן מפני:
ניצול לא הוגן במסחר, בפרסום וביחסים כלכליים.
תעסוקה העלולה לפגוע בבריאותו, בחינוכו, או בהתפתחותו התקינה.
חשיפה פוגעת באמצעי התקשורת.
‎8. זכותו של כל ילד ליהנות מהתייחסות מיוחדת של מערכת המשפט ואכיפת החוק הכולל:
ייצוג נאות והגנה משפטית מלאה בכל דיון משפטי הנוגע לו.
מתן קדימות לעקרון טובת הילד בדיונים משפטיים, מעבר לשיקולים ולאינטרסים אחרים
קבלת טיפול מקצועי ואי-חשיפה לחקירה משטרתית ועדות משפטית, במקרים של פגיעה ועבירה נגד גופו או רכושו.
‎9. זכותו של כל ילד העובר על החוק להתחשבות מיוחדת בגילו ובמצבו, לפטור מאחריות פלילית עד גיל הקבוע בחוק, ולטיפול מתאים ומיוחד כולל הפרדה ממבוגרים עבריינים כאשר חלה עליו אחריות פלילית.
‎10. זכותו של כל ילד לקבל טיפול רפואי, שכלי ונפשי בעת הצורך ומוקדם ככל האפשר מתוך מטרה למנוע מחלה, נכות או כל התפתחות בלתי תקינה.
‎11. זכותו של כל ילד הסובל מנכות, ממחלה, או מליקוי כלשהו, לקבל את החינוך והטיפול המתאימים שיבטיחו את מיצוי יכולתו וכישוריו, תוך שאיפה לשילובו המלא בחברה.
‎12. זכותו של כל ילד לקבל עדיפות בטיפול, בהגנה ובהצלה בעיתות אסון וחרום.

ילדי ישראל של היום הם אזרחי המחר ועתיד האומה.

הילדים אינם רכוש, גם לא אמצעי להגשמת מטרות – הם המטרה עצמה.

הילד, מחמת אי בגרותו הגופנית והנפשית, זקוק לערובות מיוחדות ולתשומת לב מירבית. תלותו במבוגרים מחייבת שמירה קפדנית על זכויותיו בדרך שתבטיח את שלומו והתפתחותו התקינה בהווה ובעתיד.

במלאת ארבעים שנה להקמתה של מדינת ישראל, ברוח מסורת ישראל מדורי דורות, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, הכרזת זכויות הילד של עצרת האו"ם, אמנות בינלאומיות, החלטות מועצת אירופה והמלצות ארגונים בינלאומיים למען הילד, אנו מכריזים בזאת על:
הזכויות המפורטות בהכרזה זו מתייחסות לכל הילדים בישראל ללא יוצא מן הכלל וללא כל הבדל או אפליה מטעמים של גזע, דת, מין, גיל, מוצא, אמונה או כל טעם אחר כלשהו.

בכל מקום בו נאמר ילד, הכוונה כמובן לילד ולילדה.

כדי להבטיח הקניית זכויות אלה ומימושן המלא, על מבוגרים בכלל ועל הורים ומורים במיוחד, להיות קשובים לילדים ולכבד את זכויותיהם.
על החברה בישראל ומוסדותיה לעשות כל מאמץ בכיוון של:

  • קידום המחקר והידע בתחום החינוך, הטיפול, ההגנה והטיפוח של הילד.
  • קידום החקיקה בתחום זכויות הילד והגנה על שלומו ורווחתו.
  • קידום ההשקעה הממשלתית והציבורית והקצאת משאבים הראויים לקידום הילד.