הקו הירוק והקו הסגול

על קוי הגבול של מדינת ישראל עם מדינות ערב השכנות: הנסיבות ההיסטוריות של היווצרותם, מעמדם המשפטי והמורכבות שלהם.

< 1 דקות

הקו הירוק

הוא שם/כינוי לקו הגבול הישן של מדינת ישראל, שהינו למעשה קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות, ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. לאורך רוב התוואי קיבע הקו הירוק את מצב החזית בתום מלחמת העצמאות. השיקולים שהִנחו את הצדדים בעת המשא ומתן על התוואי היו בעיקר צבאיים, אולם בעת שסומן הקו בשטח התגלה כי במקומות רבים הוא חוצה כפרים, או מפריד בין בתי חקלאים לשדותיהם, ולכן לעתים נעשו בו תיקונים קלים. ערבים שנותרו בתחומי הקו הירוק אחרי סגירת הגבול, קיבלו אזרחות ישראלית.

מדינת ישראל לא הכריזה עם הקמתה על גבולותיה באופן רשמי ולפיכך שימש הקו הירוק כגבול דה-פקטו (=למעשה) של ריבונותה. כיום רואים רוב מדינות העולם והארגונים הבינלאומיים את הקו הירוק כגבולות הריבונות של ישראל.

שמו של הקו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. היו שטענו ש"הקו ירוק" בשל נטיעת יערות אורנים לאורכו, על ידי קק"ל.

כינוי נוסף לקו הירוק הוא גבולות יוני 1967, או בקיצור גבולות 67 (כי למעשה, גבולות אלה נקבעו ב-1949 ושימשו עד 1967).

 

הקו הסגול

הוא תוואי הגבול החדש של מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים (1967), שכולל את הגדה המערבית (=יהודה ושומרון) שנכבשה מירדן, עד נהר הירדן, את רמת הגולן שנכבשה מסוריה, וסופחה למדינת ישראל, את רצועת עזה שנכבשה ממצרים, ואת חצי האי סיני שנכבש ממצרים, והוחזר לה בשנת 1979

מושגים נוספים באותו תחום:

הקו העירוני

הקו העירוני הוא השם שניתן לקטע של הקו הירוק שחצה את העיר ירושלים בין 1948 ל-1967. הקו, באורך שבעה קילומטר, היווה קו גבול בינלאומי וחילק את העיר בין מזרח ירושלים שהייתה חלק מממלכת ירדן, לבין מערב ירושלים, בירת מדינת ישראל. העיר העתיקה הייתה ממזרח לקו העירוני, כלומר הייתה בתחום ירושלים הירדנית. משני צדי הקו פרסו הצדדים ביצורים ומכשולים, ובניינים שונים בעיר לאורך הקו שימשו כעמדות צבאיות.

קו התפר

קו התפר הוא האזור שליד הקו הירוק בירושלים ושכונותיה ובגושי ההתיישבות הקרובים אליו. יש אומרים שכל סביבות הקו הירוק נקרא "קו תפר" ולא רק בירושלים. יש גורסים שקו התפר הוא הקו שעובר בין שטחי מדינת ישראל הריבונית ואזורי ההתיישבות היהודית הצפופים שמעבר לקו הירוק לבין מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית שבשטחי יהודה ושומרון. החל משנות התשעים, עם התעצמותה של ההתקוממות הפלסטינית ועם חתימתם של הסכמי אוסלו, החלה חדירה בלתי חוקית של פלסטינים משטחי יו"ש לתוך ישראל הריבונית, חדירה שתכופות שימשה גם בסיס לפעולות פשיעה וטרור. עם התעצמות הטרור החלו כוחות הביטחון לחסום פיזית קו זה, בעיקר באמצעות גדר ההפרדה, המהווה למעשה קו גבול ביטחוני לכל דבר, אם כי צה"ל ממשיך לפעול משני עבריה. הגדר זוכה לביקורת הן מקרב חוגי שמאל בארץ ובחו"ל הרואים בה מכשול למרקם החיים הנורמליים של האוכלוסייה הפלסטינית, והן מקרב חוגי ימין החוששים כי הגדר מבטאת את הקמתו של הקו הירוק לתחייה כקו מדיני ולא רק ביטחוני.

מרחב התפר

מרחב התפר הוא כינוי לתוכנית הגנה ביטחונית שמתבססת על נוכחות צבאית ועל הקמת מכשולים באזור קו התפר.