הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות

ד"ר עינת וילף הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות בעידן הגלובליזציה - יצירת זהות חזקה ונטועה במדינת ישראל תוך פתיחות לעולם היהודי הרחב.

< 1 דקות

במשך שנים, הציפייה של הציונות והישראליות מיהדות התפוצות הייתה שיעלו לישראל או יתרמו לישראל ממקומות מושבותיהם.

כיום, בעידן הגלובליזציה, אנשים נוסעים ברחבי העולם בעלות נמוכה יחסית ועסקים פועלים בהיקף כלל עולמי, המחייב נסיעות של ישראלים לחו"ל לתקופות ממושכות. האם נראה בישראלים אלה, הנוסעים לצרכי עבודתם 'יורדים'? כיצד יישמר הקשר עמם?

מאידך, נפתחו אפשרויות רבות למעורבות של יהודים מרחבי העולם בישראל, גם מבלי להתגורר כאן בקביעות.  לאור השינוי העולמי, מציעה ד"ר עינת וילף לחשוב חשיבה מחודשת על הזהות היהודית והישראלית והקשר ביניהן, על הציפיות מהקשר בין ישראל ליהדות התפוצות ועל דרכים לקיום וחיזוק של הקשר, כך שתיווצר זהות חזקה ונטועה במדינת ישראל תוך פתיחות לעולם היהודי הרחב.