השוואה בין סגנון הניסוח בסיפור אישי לבין הברייתא

פעילות השוואה בין הניסוח והסגנון של סיפור אישי לעומת סיפור אובייקטיבי כפי שמופיע בברייתא "שניים שהיו מהלכין בדרך".

< 1 דקות

ניסוח תמציתי לעומת סיפור אישי

קראו את הברייתא: שניים שהיו מהלכין בדרך.

הטקסט בתלמוד הוא תמציתי ומתואר באופן אובייקטיבי, השוו את הטקסט לסיפור "הטיול במדבר יהודה".
מה דומה ומה שונה בין שני הסיפורים?
מה משמעות הבדל זה?
כתבו סיפור מנקודת מבטו של אחד המטיילים, פרטו כיצד הוא מרגיש? מה הוא חושב?

קראו את הכתבה הבאה:

"תנו גם לי לעשות שירות לאומי" מאת נטע יוסף, 8.8.2011

בכתבה זו ניתן למצוא שילוב בין עיתונות לסיפור אישי.

כתבו באופן תמציתי ואובייקטיבי את המתואר במאמר בדומה לניסוח בתלמוד.

  • אלו פרטים עליכם להוציא? אלו פרטים חיוניים להבנת הסיפור?
  • מהם היתרונות והחסרונות בקריאת סיפור תמציתי ואובייקטיבי?
  • מהם היתרונות והחסרונות בקריאת סיפור אישי?
  • איזה סגנון תורם יותר להבנת הסיפור?
  • איזה סגנון תורם יותר לדיון עקרוני?