השפה העברית – דף עבודה

דף עבודה בנושא השפה העברית המתאים למעגל הייחודיות בספר מעגלי שייכות

< 1 דקות

1. למה מתכוונת אלוני בדברי הפתיחה: "הלשון העברית היא הערובה (=ביטוח, הבטחה, אחריות) הבטוחה ביותר לתודעה יהודית"?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. האם לדעתכם העובדה שתלמיד בית ספר יסודי בישראל יכול לקרוא ולהבין את ספר התנ"ך בשפתו המקורית קושרת אותו לעם היהודי? הסבירו.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. בעיני שולמית אלוני השפה קשורה למעגלי שייכות אחרים.
נסו להתאים את מעגלי השייכות לנקודות שהיא מזכירה.
(כדי להיזכר במעגלי השייכות ניתן לעיין בעמוד 3 בספר)

 

טקסט

מעגל ה….
"דרדק שזה עתה סיים שנת לימודים ראשונה בבית ספר וקורא תנ"ך שנכתב על ידי אבותינו לפני אלפי שנים"..  
"ושפתם שפתו.."  "והיות שפתינו השפה העברית"  
"ונופיהם נופיו " (רמז: היכן הם נופי התנ"ך?)  
"ומכתביהם הוא יונק את מושגיו על טוב ועל רע"  
"יניקתם ובית יצירתם מעוגנים בעבר, שהוא בשבילנו בחזקת חלק מהחוויה הכללית והאישית ודרך ביטוייה. "  
"מי שמשים את עובדת היותנו בישראל"  
"גינוני טקסים, פולחן, חוקים וגנטיקה"  

4. שולמית אלוני מדגישה שבזכות הציונות העם היהודי עבר שינוי מהפכני (מטמורפוזה) – "מעדה דתית סגורה ומשתמרת כמיעוט בגטו מוקף סביבה זרה, לעם ריבוני בעל תרבות וכוחות דינאמיים לפרוץ קדימה ולהוסיף חוליות חדשות בהתפתחותו התרבותית-לאומית"

ציינו שני הוגים שלמדנו שמסכימים עם הרעיון המרכזי שלעיל – הסבירו את הקשר.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________