התלמוד הבבלי – מהדורה אלטרנטיבית

הפרוייקט היפהפה הזה של דוב אברמסון הוא נסיון להציע אלטרנטיבה צורנית ותוכנית לדף הגמרא המוכר לנו מדפוס וילנא. העבודה הוגשה כפרוייקט לאקדמיה לאמנות - בצלאל.

< 1 דקות

הקדמה למהדורה זו:

מהדורה זו של התלמוד הבבלי הוא ניסיון להציע אלטרנטיבה צורנית ותוכנית לדף הגמרא המוכר לנו מדפוס וילנא. בעוד דף וילנא, אשר הפך לנכס צאן-ברזל של לומד הגמרא, משרת היטב את לומדי העיון והפלפול, מהדורה זו מנסה להציע בית חם ללומד הבקיאות, לומד ה"רוחב", אשר מטרותיו לעתים שונות מאד מאלו של לומד העיון הקלאסי. מהדורה זו מביאה אל לומד הבקיאות את אבני היסוד מרכיבים את הסוגיה שלפניו במלואן, ולא כהפניות שוליים כמקובל בדף וילנא. אבני היסוד אלו הן: הפסוקים מן המקרא בהם דנה בסוגיה; ודברי הרמב"ם – סיכום הלכתי של סוגייה הנותן מעין פרספטיבה מסכמת על דברי הסוגיה. בנוסף, מובאים יצירות אמנות יהודית אשר מטרתן לאייר ולהבהיר מושגים בסוגיה בהם מתקל הלומד.

תודתי המיוחדת נתונה לחברי יאיר פורסטנברג אשר זרע עמי את זרעי הרעיון, וליווה אותו עד שלבש צורת ספר זה.

בנוסף אני מבקש להודות לעדי שטרן הנחה את הפרוייקט, לאחי אלי אברמסון שעמל וטרח להשיג לי חומרים רבים וכן תרם מרעיונותיו על לימוד גמרא, לאורי גבאי ותמר ויס על היענותם לסייע, לאלעד משען על הייעוץ הטיפוגרפי, לאריאל ליידן על שיחת המוטיבציה, ולזוגתי שרה על כולנה.

מהדורה זו מוקדשת לאבי שנטע בי אהבת תורה

ולאמי שנטעה בי אהבת צורה

והם באמת הביאוני עד הלום

דוב אברמסון

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יוני 2002 תמוז התשס"ב

 

אל הפרוייקט

קבצים להורדה