התקווה ואנחנו

האם אנו מכירים את מילות ההמנון? מה משמעותו בימינו?

< 1 דקות

היא אמנם בת שנות אלפיים, אך האם לא אבדה? התקווה פנים רבות לה, לכל אחד יש אחת משלו. האם היא מרגשת? מכעיסה? רלוונטית? או מייאשת? על הסקלה בין ריחוק לריגוש – איפה היא מוצאת אותנו?

©  הסרט צולם לאתר בית אבי-חי

המלצות לפעילות בכיתה:

1. דו-שיח עם התלמידים על ההמנון

מהו המנון?

למה צריך המנון?

מה הוא מסמל בשבילך כיום?

2. צפייה בסרטון

3. דיון

האם אנחנו יודעים את המילים?
אילו מילים מתוך התקווה אנחנו זוכרים?
מה יותר חשוב? המילים, המנגינה או משהו אחר? (פרט ונמק)

קישורים: 

למילות ההמנון באתר הכנסת