זהות היחיד כחלק מגורל הכלל

דף עבודה בנושא תודעת הגורל המשותף בקרב היהודים על פי משנתו של הרב סולובצ'יק

< 1 דקות

קראו את כל הטקסט בעמ' 78 בחוברת מעגלי שייכות

הרב סולובצ'יק חי במאה העשרים בארה"ב ונחשב לאחד מהרבנים החשובים ביותר בקהילה האורתודוכסית שחיה בארה"ב (עוד פרטים ביוגרפיים ראו בעמ' 78 בצד שמאל).

רב סולובצ'יק מדבר על 'תודעת שיתוף גורל'. לדבריו, מה שמקשר בין כל היהודים בעולם זו תודעה שלכולנו יש גורל משותף. הגורל המשותף בא לידי ביטוי בכך שלעם היהודי יש מאורעות משותפים שעוברים על כולם או קשורים לכולם בלי הבדל בין מעמדות, מינים, ארצות מוצא וכו'. היהודים יודעים שאם ישנו יהודי במקום מסויים בעולם שקורה לו משהו תהיה לכך השפעה גם עליהם, בקצה השני של העולם. פגיעה או הצלחה של קבוצה אחת ביהדות משפיעה עמוקות על כל האחרים.

 

צטט את המשפט שמדבר על כך שאין הבדל בין המעמדות

_____________________________________________________________________

 

צטט את המשפט שמדבר על כך שאין הבדל בין יהודים מארצות מוצא שונות _____________________________________________________________________

 

צטט את המלים המצביעות על כך שאין הבדל בין יהודים בעלי השקפת עולם שונה _____________________________________________________________________

 

מהי הדוגמא שמביא סולובצ'יק כדי להדגים את דבריו על 'שיתוף הגורל' ___________________________________________________________________

 

תודעה זו של שיתוף גורל מתבטאת אצל היהודים בשני דברים:

1) הזדהות של הפרט בחברה עם הסבל של פרטים אחרים, אפילו שאינו מכיר אותם.

2) השתתפות פעילה במאורע או בסבל – מתן עזרה לפרטים שזקוקים לעזרה זו.

 

צטטו את המשפטים שמבטאים כל אחד מהדברים הנ"ל:
1) ___________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________

 

מתוך תודעה זו של גורל משותף נובעת אהבה לזולת, אחריות כלפיו, ערבות הדדית ויכולת הזדהות שמובילה למעשה.

זהותו של היחיד כחלק מגורל הכלל