זהות יהודית של החשמונאים בעת ההלניסטית

האם החשמונאים התייוונו במהלך הדורות שלאחר הניצחון על היוונים.

< 1 דקות

לכאורה, קיימו החשמונאים, לאחר תקופת מתתיהו ובניו, קיימו אורח חיים הלניסטי, אבל מחקר חדש של פרופ' איל רגב, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר-אילן, מספק מספר הוכחות לכך שהחשמונאים הקפידו לשמר את זהותם היהודית.