זכרון,שכחה והיסטוריה

ציטוטים בנושא זכרון שכחה והיסטוריה

< 1 דקות

זכרון, שכחה והיסטוריה

זיכרון והיסטוריה רחוקים מלהיות מושגים זֵהים. הזיכרון נישָֹא תמיד על ידי אנשים חיים. הוא יוצר הֶמְשֵכִיוּת בין העבר להווה ואומר למעשה כי העָבָר לא באמת עָבַר. בעזרתו אנו מבינים שמה שאירע בעבר משפיע על מה שאנחנו כיום. לכן הוא מתפתח תמיד.

ההיסטוריה, לעומת זאת, היא שִחזור בעייתי ולא שלם של מה שכבר איננו. היא תמיד שלובה בביקורת של הזיכרון ולכן היא יוצרת ניתוק בין העבר להווה.

המעבר מן הזיכרון אל ההיסטוריה מכריח כל קבוצה להגדיר מחדש את זֵהוּתָה… בתקופה כמו שלנו, שבה לא ברור מה יש לתָעֵד ומה לא (מטבעות, מבנים, הקלטות, פרסומות, תמונות?), כל אחד משוכנע שעליו מוטלת המשימה לשַמֵר את תולדותיו. משום כך לא רק היסטוריונים אלא אנשים רבים יוצאים היום למסע חיפושים אחר המקורות שלהם וזהותם.

עיבוד ממאמרו של פְּיֵיר נורה "בין זיכרון להיסטוריה – על הבעיה של המקום", זמנים 45

מעלתה של השכחה / רבי נחמן מברסלב

בעיני הבריות השכחה היא חיסרון גדול, אבל בעיני היא מעלה גדולה.

כי אילולא השכחה אי אפשר היה לעשות שום דבר בעבודת ה'. אילו האדם היה זוכר כל מה שעבר עליו לא היה יכול כלל להתרומם לעבודה בשום אופן, שכל הדברים שעברו עליו היו מבלבלים אותו לאין שיעור.

אבל על ידי השכחה נעקרת מזיכרונו כל הדרך שעבר עליה ונפסקת לחלוטין ואינו חוזר אליה עוד אפילו במחשבתו.

וזו היא עצה טובה לאדם, שבאים עליו בלבולים רבים, ובמיוחד בשעת התפילה, שאז באים עליו כל הבלבולים ומערבבים ומעקמים את דעתו ממה שכבר עבר והוא נמצא מוטרד ומודאג על מה שעבר למה עשה כך ולא אחרת. לכן אין טוב לפניו אלא להשכיח מלבו את העבר ולהסיח ממנו את דעתו לגמרי.