חברות – אני והאחר

פעילות בכיתה דיון ודף עבודה בנושא חברות. בחינת המאפיינים החשובים ליצירה ולקיום של חברות.

< 1 דקות

דף עבודה פרטני ודיון בשאלת הקשר והמתח שבין ה'אני' ל'אחר'

שלב א'- עבודה פרטנית:

לאחר דיון קצר מקדים, יש לחלק את הדפים לתלמידי הכיתה ולבקש מה שלפני שהם ממלאים את הטבלה – יחשבו מה מאפיין אותם אישית על פי הקריטריונים המובאים בטבלה. רק אחר כך לחשוב מהו החבר האידיאלי מבחינתם, ועד כמה חשוב להם קיום דמיון בינם לבין החבר בכל קריטריון וקריטריון. בעקבות כך כל תלמיד ותלמידה ימלאו את את הטבלה.
(לדוגמא – האם חשוב לי מאוד מאוד, חשוב אבל לא נורא או לא חשוב בכלל שהחבר שלי יתלבש באותו סגנון כמוני).

הרעיון בתרגיל הוא שהתלמידים נדרשים לחשוב עד כמה נדרש לדעתם דמיון בין אנשים כדי שיהיו חברים, האם שונות של מישהו בנושא מסוים תקשה / תמנע חברות. התרגיל בכוונה מבקש לחשוב על 'חבר פוטנציאלי' לצבא, משהו שיש להם הזדמנות לבחור להכיר כדי שיהיה חבר במהלך הצבא, תקופה שהיא לא פשוטה וחבר יכול להקל עליה. החברות אמורה להתגבש במהלך השנתיים (יא, יב) עד הצבא.

ככה רצינו לנטרל את החשיבה על חברויות שיש לנו, שבדרך כלל הן חברויות שנוצרו במהלך החיים, ולא ש"הזמנו" בצורה מחושבת. ניתן, כמובן, לשנות את 'סיפור המסגרת'.

שלב ב' – איסוף חומר:

את האיסוף אנחנו מבצעות בשלבים – נותנים להם בזוגות לגבש את שניים-שלושה קריטריונים שהדמיון בינם לבין החבר הכי חשוב ואת השלושה שבהם לא חשוב בכלל הדמיון ביניהם.
במליאה הזוגות מציגים את ההכרעות, או את מה שהכי התווכחו עליו.

שלב ג' – דיון במליאה:

בסוף הטבלה ציינו כמה נקודות לדיון והעמקה.

מנסיוננו, התרגיל מוצלח מאוד, מעורר חשיבה ודיון. דרך התיאורטי הם למעשה בוחנים את החברויות שיש להם, שהם מכירים מסביבתם, הם מעלים קשיים וגם יתרונות. ובדרך כלל הם מציגים שאלות נוקבות למי שמנסה להיות סובלני להדהים. חשוב להקפיד לשמור על השאלה המובילה – האם אדם כזה היית בוחר שיכירו לך כדי שתיעשו חברים מתוך ידיעה שאחר כך תשרתו ביחד בצבא.

דף עבודה – פרק רביעי – חברות בין שונים

מועצת התלמידים הארצית, בשיתוף עם צה"ל, החליטה להקים דרך היכרויות בין תלמידי כתות יא ברחבי הארץ, מתוך מגמה שזוגות החברים שיווצרו, ישובצו אחר כך בצבא ביחד וכך יקל הדבר על ההתאקלמות והתיפקוד בצבא.

כל תלמיד מתבקש לתאר את עצמו על פי הנקודות הבאות, ואחר כך לדרג לגבי כל נקודה את רמת ההתאמה, שהוא רוצה שתהיה ב'משודך', לנתוניו האישיים.

לפניך טבלה המשקפת את מידת ההתאמה הרצויה בעיניך, של נתוני ה'משודך' לנתוניך האישיים.

מידת ההתאמה

לא חשובה                                    בכלל רצוי דמיון רצויה התאמה חשובה התאמה

הכרחית התאמה מלאה

תכונות אופי          
מבנה גוף          
מראה הפנים          
שפת הגוף          
גוון עור          
סגנון הלבוש          
שפת הדיבור          
צורת הדיבור          
אוצר המילים          
מין(זכר/נקבה)          
ארץ מוצא          
סגנון בילוי          
אמונה דתית          
סביבת מגורים          
עמדה פוליטית          
הרגלי צרכנות          
מצב בריאותי          
גיל          
שלמות הגוף          
הישגים לימודיים          
בית  ספר/מגמה          
  • האם יש לדעתכם סיכוי סביר שתהיו חברים של מי ששונים מכם במדדים שציינתם כמשמעותיים. פרטו תשובתכם, וציינו אילו קשיים אתם צופים במקרה כזה?
  • חברה האנושית בכלל ובחברה הישראלית בפרט ניתן למצוא נקודות שוני רבות בין האנשים. האם ראוי כי בישראל של היום ירקמו קשרים וחברויות בין שונים? האם תיתכן חברות אמת בין יחידים וקבוצות השונים זה מזה?
  • מה יכולים להיות הרווחים ומה יכולים להיות המחירים של חברויות כאלה, הן לאדם הפרטי והן למדינה?

להורדה והדפסת דף הפעילות