חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.

< 1 דקות

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005

מומלץ להביא בפני התלמידים חלקים מהחוק. ראוי לשים לב במיוחד לסעיפים הבאים:

  • פרק א' כולו – הגדרת המטרה ועיקרון היסוד של החוק (עמ' 58)
  • הגדרת המושג "סבל משמעותי" (עמ' 59)
  • סעיף 8 (עמ' 60)
  • סעיפים 16,15 (עמ' 62)
  • סעיפים 21,20,19 (עמ' 63)

 

*חוק החולה הנוטה למות – אתר הכנסת

קבצים להורדה