יהדות – זהות דתית או לאומית?

דף עבודה לסיכום נושא הוגים וזהות יהודית

< 1 דקות

האם היהדות היא בעיקר זהות דתית או לאומית?

 

רשמו במשבצות את שמות ההוגים שלמדנו על פי

נטייתם

משפחה (לאום) < —————————— > השקפת עולם ואורחות חיים (דת)

 

אברהם אבינו
(מקרא/רמב"ם)
מתן תורה
יציאה מהיהדות התנצרות (מאונס או מרצון) הצטרפות לברכת כוהנים חילול שבת
הצטרפות ליהדות

 (התגיירות)