יסוד הבחירה מול יסוד המשפחה

עבודה בכיתה המתייחסת לתפיסת הרמב"ם לנושא האמונה ושלבי גיבוש האמונה באל אחד מאברהם אבינו ועד לאמונה של אומה שלמה.

< 1 דקות

הרמב"ם מתייחס לשאלה זו בספרו משנה תורה, הלכות עבודת כוכבים, פרק א, הלכה ג.

הרמב"ם (ובשמו המלא ______________________ ) חי במאה ____________________.

עיסוקיו העיקריים של הרמב"ם היו: _________________, _________________, ___________________ ו____________________.

משנה תורה הוא אחד מספריו המפורסמים ביותר של הרמב"ם. שמו האחר של הספר הוא __________________________. הספר עוסק ב_______________________________.

ספר נוסף של הרמב"ם שידוע בחשיבותו הוא ____________________ ותכניו של ספר זה הם ______________________________.

הרמב"ם (בחוברת בעמ' 34) מתאר תהליך של הפיכת אמונה של אדם אחד לאמונה של אומה שלמה. כאשר קוראים את דבריו, ניתן לחלק את שלבי ההתפתחות של היהדות לשלושה חלקים עיקריים; גילוי האל, פרסומו ברבים והעברת הידיעה מאב לבן.

גילוי האל

בחלק הראשון מספר לנו הרמב"ם על אברהם שמגלה את אלהים לאחר שצפה בכוכבים והבין שחייב להיות מישהו שמנהל את העולם. מדובר באדם אחד ובודד שעבר תהליך תהליך פנימי של חקר ולמידה בעקבות התבוננתו בטבע. בסופו של תהליך הגיע אברהם למסקנה שקיים אל אחד ויחיד שמנהל ואחראי על העולם.

לפי דברים אלו היהדות מתחילה לתהליך שכלי פנימי של אדם בודד שבסופו הוא מגיע אל האמת.

פרסום האל ברבים

לאחר שהבין אברהם כי אלהים הוא מי שמנהל את העולם החל לפרסם את מסקנתו ברבים. הוא ניסה לשכנע את שכניו ומשפחתו שיפסיקו לעבוד אלילים מכיוון שיש לעבוד רק את ה'. הוא ניתץ את פסליהם וניצח אותם בויכוחים דתיים. מעשיו אלו גרמו לכך שהמלך רצה להורגו והוא ברח לחרן. שם החל סוחף אחריו מאמינים בדרכו החדשה שהלכו אחריו לכנען ודבקו באמונת הייחוד (אמונה באל אחד).

העברת הידיעה מאב לבן

אברהם העביר לבנו יצחק את האמונה באל אחד ויצחק העביר ידיעה זו ליעקב ויעקב העביר זאת לבניו. מתוך בניו מינה יעקב את לוי כמי שיהיה אחראי לעולם על העברת הידיעה והאמונה לדורות הבאים. ידיעת האל התפרסמה בקרב כל בניו של יעקב ויושבי ביתם עד שהכו לעם שיודע את ה' ומאמין בו.

שאלות:

1. מיצאו בטקסט היכן מתחיל ומסתיים כל שלב שמתואר למעלה.

2. כמה זמן ארך תהליך הלמידה של אברהם? צטטו מהטקסט.

3. בתחילת השער "משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים" קראנו שאלהים הוא שפנה אל אברהם וציווה עליו "לך לך…". השלם את הטבלה הבאה:

 

  בראשית י"ב הרמב"ם
מי יזם את הקשר ?

 

 

   
מדוע הולך אברהם אל ארץ כנען?

 

   
מה קדם, האמונה או ההתגלות?

 

   

 

4. על פי הרמב"ם, איזה מעגל דומיננטי יותר ועיקרי יותר ליהדות? הסבירו ובססו דבריכם.

5. האם ניתן למצוא בדבריו של הרמב"ם תכנים המתאימים למעגל המנוגד למעגל שהופיע בתשובה לשאלה 4? הסבירו את דבריכם ובססו אותם.

6. סמנו נכון או לא נכון על כל אחד מהמשפטים הבאים:

א. לפי הרמב"ם היהדות היא אוניברסלית. נכון / לא נכון

ב. לפי הרמב"ם יהדות אינה ניתנת ללמידה אלא מועברת בתורשה. נכון / לא נכון

ג. היהדות ניתנת ללמידה רק על ידי בני משפחה מסויימת. נכון / לא נכון

ד. היהדות קשורה לידיעה ולחיפוש האמת. נכון / לא נכון

להורדה והדפסת דף העבודה