"כרסה בין שיניה" – מה הפירוש?

לימוד המונח המוזכר במשנה - 'כרסה בין שיניה' ובדיקה האם המובן הרגיל הוא המובן הנכון?

< 1 דקות

אמר רבי דוסא בן הרכינס: 'עדי שקר הן,

היאך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה'.

אמר לו ר' יהושע: 'רואה אני את דבריך'.

מה פירוש הביטוי?

ראו את פירושו של פרופ' שאול ליברמן ואהרן גלצר – קישור

וכן את פירושי הגולשים באתר 'בחדרי חרדים'