כתיבת סיפור – הכנת קומיקס של דילמה מוסרית

בפעילות זו יכנו התלמידים קומיקס אשר ממחיש דילמה מוסרית

< 1 דקות

הכנת קומיקס הממחיש דילמה מוסרית:

התלמידים יכתבו סיטואציה ובמה דילמה מוסרית

התלמידים יכינו קומיקס של הסיטואציה ויציגו אותה בכיתה.

פעילות:
תלמידים יכתבו על סיטואציה שבה הם או חבריהם היו בדילמה מוסרית.
התלמידים יתבוננו בדוגמאות לציורי קומיקס הממחישים סיטואציות שונות באתר המיועד להכנת קומיקס.
יש להסביר את השימוש באתר ובאלמנטים השונים שניתנים לשימוש כגון רקע, דמויות, אביזרים, בועת דיבור/חשיבה,
התלמידים יכינו ציור קומיקס באתר
התלמידים יציגו את הדילמות שהכינו בקומיקס וידונו בדילמות.

הסבר על השימוש באתר הקומיקס:
באתר הבא ניתן להשתמש בכלים פשוטים להכנת ציור או מספר ציורי קומיקס.
הסבר על השימוש באתר קומיקס

יש צורך להרשם באתר (הרישום באתר מאפשר שימוש ואחר כך גם שמירת הקומיקס של התלמידים באתר עצמו ואינו כרוך בתשלום)

לאחר הרשמה, ניתן להכין קומיקס לדוגמא הממחיש בעיה מוסרית. (ניתן גם למצוא דוגמא בגלריה של האתר)
ניתן להכין מספר דפי קומיקס במידת הצורך
לאחר הכנת הקומיקס ניתן לשמור אותו באתר.