לימוד דף מקורות וסרט על הקרב בבית המדרש

לימוד דף מקורות מתוך אתר מדרשת בשילוב סרט על סיפור ר' יוחנן וריש לקיש.

< 1 דקות

אנחנו רגילים לשמוע את הממרה "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם", אולם האם בית המדרש הוא אכן מקום של שלום? האם הוא צריך להיות מקום של שלום?
דף הלימוד מציע מבט ביקורתי על אתוס המאבק והמלחמה המלווה את הרעיון של בית המדרש, ומנסה לבחון את מקומו – המצוי והרצוי – בתרבות היהודית ובימינו.

ראו דף מקורות שמלווה את הסרט הבא.