למי שייך הלב

איזי, רופאה מתמחה, מתאהבת בדני, חולה לב הזקוק בדחיפות להשתלה אך הוא שני ברשימת ההמתנה, לפניו חולה לב אחר שמצבו הידרדר מאוד. איזי מתכוונת לגרום להרעה במצבו הרפואי של דני כדי להקפיץ אותו לראש הרשימה. שתיים וחצי דקות מרתקות של ויכוח מוסרי בין השניים.

< 1 דקות

מתאים כהעשרה לפרק ראשון, "מים לשניים" בהקשר של אחה"ע מול דמיאל – בוויכוח על הרלבנטיות של עיקרון הקדימות וגם בנושא 'אתיקה רפואית'.