מגילת ההתנחלות של קיבוץ ברעם

קריאה במגילת ההתנחלות של קיבוץ ברעם. משתתפים: חברת קיבוץ ברעם, עינת לוצאטי, ובת הדור השני לעקורי בירעם, נהידה זהרה.

< 1 דקות

ב- 1949 פינתה מדינת-ישראל, שזה-עתה קמה, את תושבי הכפר הערבי בירעם מאדמתם, וייסדה שם, בגליל העליון, את קיבוץ ברעם. בטקס-ההתיישבות של הקיבוץ, הוקראה "מגילת ההתנחלות", שהוקראה ונותחה בתכנית משתי נקודות-הראות של הסכסוך הלאומי-טריטוריאלי. היהודית והערבית.

מקור נלמד:  מגילת ההתנחלות של קיבוץ ברעם.
משתתפים:  עינת לוצאטי, נהידה זהרה.