מדינה יהודית ודמוקרטית – פנטזיה או מציאות?

האם ניתן לשלב בין מדינה יהודית לדמוקרטית? האם מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית והאם דמוקרטיה יכולה לעמוד בקנה אחד עם היהדות?

< 1 דקות

ד"ר משה הלינגר מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן בוחן בהרצאתו את השאלה הבאה: האם מדינה יהודית ודמוקרטית היא פנטזיה או אפשרות מציאותית?

מחד, מגילת העצמאות (המדברת על ערכים דמוקרטיים כמו שוויון וחרות ומגדירה את המדינה כמדינת העם היהודי), 'חוק יסוד כבוד האדם וחירותו' ו'חוק חופש העיסוק' מציגים את תפיסתה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. מאידך, חוק השבות מעניק ליהודים, ילדיהם ובני זוגם זכויות שאינן מוקנות לבני דתות אחרות המתגוררים בישראל.

  • האם ניתן לשלב בין מדינה יהודית לדמוקרטית?
  • האם מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית והאם דמוקרטיה יכולה לעמוד בקנה אחד עם היהדות? ואם כן, כיצד?

המלצות לפעילות:

 א.   לפני הצפייה, ניתן לקיים דיון כיתתי שיעסוק בשאלות הבאות: 

  • מהי דמוקרטיה?
  • מדוע הוקמה מדינה יהודית?
  • במה מתבטאת היותה של ישראל מדינה יהודית?
  • במה מתבטאת היותה מדינה דמוקרטית?
  • האם ידועים כם מקרים שבהם יש התנגשות בין היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית לבין אופיה כמדינה יהודית?
  • איך הייתם מציעים לשלב ביניהם?

ב. לאחר הצפייה (ובעקבות הדיון שקדם לה) ניתן להמשיך את הדיון ולהעלות את השאלות הבאות:

  • האם נודעו לכם עובדות חדשות בסרטון?
  • מה דעתכם על הצעתו של ד"ר הלינגר?