מונח על הבוקר – ערכים ומונחים

רוצים לדעת עוד משהו שלא ידעתם על תרבות היהודית ישראלית? קחו 3-4 דקות ולימדו משהו חדש.

< 1 דקות

חופש

תעודה

דמוקרטיה בתרבות היהודית-ישראלית

חנוכת הבית, המזבח והמנורה

בית ספר

תורה שבעל פה

יהודי יב ואגרת הפסח

ראש חודש

דרכי שלום


השבת אבידה

תפילת הקבע

ביתא ישראל 

תפילין

שנת השמיטה

הסטטוס קוו

ערבית יהודית

נשים נוכריות במקרא

הללויה

הילולה

כור ההיתוך ורב תרבותיות

מה מגדיר יצירה כ"יהודית"?

גשם

יין 

החלונות הגבוהים

קיץ

שמונה מעלות לצדקה

מגילת רות והאנשים שלא רואים

ביכורים

קדושת ירושלים

ירושלים של זהב

מתוך השיר: נעמי שמר, "ירושלים של זהב". © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם.