מוסדות לאומיים

על המוסדות הלאומיים: ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית והקרן הקיימת לישראל.

< 1 דקות

ההסתדרות הציונית העולמית – ארגון כלל עולמי של התנועה הציונית

ההסתדרות הציונית הוקמה על ידי בנימין זאב הרצל ב-1897, עם הקמת הקונגרס הציוני הראשון בבזל. עד הקמת המדינה הייתה הנהלת ההסתדרות הציונית מעין "ממשלה שבדרך". ההסתדרות הציונית ממשיכה בפעילותה גם כיום, ומתמקדת בעיקר בעידוד עלייה, בהעמקת הקשר בין מדינת ישראל ויהדות התפוצות ובחינוך ציוני ויהודי בתפוצות (בימינו מתקיימים הקונגרסים הציוניים בארץ).

הסוכנות היהודית – הנציגות של העם היהודי בישראל

הסוכנות היהודית הוקמה ב-1920 על פי כתב המנדט של "חבר הלאומים", כדי לייעץ לממשלת בריטניה בהקמת הבית הלאומי לעם היהודי ולייצג כלפיה את העם היהודי. בפועל מילאה את התפקיד הזה ההסתדרות הציונית. כנשיא נבחר ד"ר חיים וייצמן. הסוכנות היהודית טיפלה בעלייתם ובקליטתם של מאות אלפי עולים שבאו לארץ לפני הקמת המדינה. עם הקמת המדינה טיפלה בקליטת העלייה הגדולה של שנות החמישים. כיום הסוכנות היהודית עוסקת בנושאי עלייה וקליטה, התיישבות וחקלאות.

הקרן הקיימת לישראל (קק"ל)

הקרן הקיימת הוקמה בשנת 1901, במסגרת ההסתדרות הציונית, לצורך רכישת קרקעות בארץ ישראל בעבור הלאום היהודי. אדמות שנרכשו על ידי קק"ל נועדו להתיישבות יהודית, והן שייכות ללאום היהודי, ולפיכך אינן ניתנות למכירה. לאחר הקמת המדינה התרכזה קק"ל במפעלי ייעור, פריצת דרכים והכשרת הקרקע.