מורכבותו של אבא – קוביה הונגרית

הצצה לסרט התעודה "הקוביה ההונגרית" המציגה את ריבוי פניו של אדם דתי מאמין דרך בחירותיהם השונות של בניו.

< 1 דקות

קוביה הונגרית

נטייתינו הטבעית, אולי נאמר, התרבותית, היא לבקש לקטלג ולמיין לתוך תבניות ברורות.

האם אין בכך סתירה איממננטית לאופיו האנושי והמורכב של האדם?

הצצה לסרט קוביה הונגרית של הבמאי גלעד ענבר מבטאת את מורכבותו של האב, מוסיקאי מחונן, אנדרה היידן.

האב חי באירופה כמוסיקאי, כיהודי מאמין , בעוד בניו במקומות שונים בארץ ובחו"ל בחרו כל אחד בחירה אחרת,

והם כולם צדדים באישיותו המרתקת של האב.

מקטע מהסרט קוביה הונגרית: