מחוון להערכת המחזה או התסריט – הערכה חלופית – הצגה / סרט

מחוון להערכת המחזה או התסריט - הערכה חלופית - הצגה / סרט

< 1 דקות

הערכה חלופית - הצגה / סרט - מחוון להערכת המחזה או התסריט

המחזה / התסריט
הקריטריון פירוט משקל בציון ציון ופירוט
שליטה והבנה של המקורות עד המחזה מביא לדידי ביטוי את השליטה של כותביו במקורות, עד כמה הוא משקף נכונה את המשמעויות ואת רוח המקור. 25  
העמקה בלימוד המקורות עד כמה המחזה נסמך על פרשנות של המקורות ונותן לה ביטוי. 15  
עבודת הצוות עד כמה היו חברי הצוות השונים שותפים בכתיבת המחזה. ייתכן ונוכל להבין זאת רק אחרי שיחה בעל פה עם חברי הקבוצה. עבודה שנעשית בפורמט שיתופי מקלה על ההערכה של רכיב זה. 15  
מקוריות באיזו מידה המחזה מחדש, מביא זווית ראייה חדשה, הסתכלות מגוונת, רעיונות נוספים למקורות. 15  
יסודות תיאטרליים או קולנועיים עד כמה התייחסו התלמידים ליסודות תיאטרליים בכתיבת המחזה או קולנועיים בכתיבת תסריט. באיזו מידה הפך המקור ממקור כתוב למקור חי ומוצג. 15  
מובנות עד כמה הקורא/הצופה/הקהל מבין את המקורות, את הרעיונות המועלים בהם בעקבות התסריט. 15  
סה"כ   100  

קבצים להורדה