מיהו נכרי? זהות יהודית לנוכח האחר בתוכנו

הרצאה של פרופ' אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן.

< 1 דקות

בהרצאה זו מעלה פרופ' את המורכבות ביחס לזהות של גויים בארץ ישראל. השאלות עולות באמצעות מספר סיפורים שבהם המפגש בין אדם שמוגדר גוי מבחינה הלכתית לבין התרבות בארץ שרוויה במאפיינים יהודיים יוצרת מצבים מפתיעים.

המלצות לפעילות:

ההרצאה, או חלקים ממנה, יכולים להוות פתיח לדיון בשאלה מהם המרכיבים ההכרחיים בזהות יהודית. או בניסוח המוכר: 'מיהו יהודי'.

ניתן לבחון את הסיפורים השונים לאור הגדרות ופתרונות שהוצעו לאורך השנים במסגרת התמודדות עם שאלות 'מיהו יהודי' וגיור.