מעגל האחריות והמעורבות

פתיחה לשער הראשון ולמעגל המשפחה.

< 1 דקות

מעגל האחריות והמעורבות

במסגרת מעגל זה נבדוק האם וכיצד מושפעת הזהות שלנו ממידת המעורבות שלנו בחברה.

האם עלי להיות מעורב במה שקורה בקבוצת ההשתייכות שלי? האם יש לי אחריות כלפי חברים אחרים בקבוצה? האם עלי לצפות שאחרים יעזרו לי?

לדוגמא, צעירים ישראלים הלכו לאיבוד בטיול "אחרי צבא" בדרום אמריקה. האם זה קשור אלי? האם זה צריך לעניין אותי? למה בכלל משדרים את בחדשות, הרי אני לא מכיר אותם.

בתלמוד הבבלי ישנו משפט שאומר "כל ישראל ערבים זה בזה" (מסכת שבועות לט ע"א). משפט זה אומר שיש לנו אחריות אחד כלפי השני עד כדי מצב שאם אדם חוטא וצריך להיענש האחריות על חטאו נופלת גם על קבוצת השייכות שלו.

על מנת להעמיק המושגים "אחריות" ו"ערבות" אנא קראו את ההקדמה בעמ' 75 בספר הלימוד.

 

הגדה של פסח – ארבעה בנים – עמ' 75

קראו את כל הטקסט בעמ' 75

בליל הסדר אנו קוראים בהגדה על ארבעה בנים; חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

הבנים שואלים שאלות על עיקרי החג וההגדה מנחה את האב מה לענות לכל בן. אנו נתמקד בבן הרשע – מפני מה נחשב רשע?
הרשע אומר: "מה העבודה הזו לכם?"

  • הדגישו את המלה שבגללה אומרת ההגדה שהבן הזה הוא רשע.
  • צטטו את דברי ההגדה המתייחסים למלה זו _______________________________

ההגדה מסבירה שבן זה נחשב רשע כיוון ש"הוציא את עצמו מן הכלל". הסבר משפט זה במלים שלך

הוכח את דברי ההגדה שאכן הרשע הוציא עצמו מן הכלל _____________________________

 

מכיוון שהרשע הוציא עצמו מן הכלל הוא נחשב כמי ש"כפר בעיקר" זאת אומרת הרשע מבטל עיקרון חשוב ביותר ביהדות. בדרך כלל הביטוי "כופר" מתייחס למי שלא מאמין בקיומו של האל. כאן מתכוונת ההגדה לעיקרון אחר.

  • מהו העיקרון אותו מבטל הרשע בשאלתו? _________________________________

 

בנוסף להוצאתו מן הכלל הרשע מבקר את עבודת הפסח ומטיל ספק בקורבן הפסח. הוא מתייחס אל החוקים כ"עול" ושואל "מה העבודה הזו לכם?"

ההגדה יוצרת קשר הדוק בין הסולידריות החברתית ובין האמונה באלהים. להיות יהודי זה לא רק להאמין באלהים אלא גם עניין חברתי.

תשובת ההגדה לדבריו של הבן הרשע: "ואף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"

תשובת האב צריכה, לדברי ההגדה, להוציא את העוקץ מדברי הבן הרשע. הבן מנסה לבטל את מנהגי הסדר ואת הסולידריות החברתית והאב צריך להחזיר לו באותה מטבע.

 

  • סמן את המלה שמסמלת את השימוש באותה מטבע.

ההגדה ממשיכה ומסבירה מדוע צריך האב להדגיש למי נעשה נס יציאת מצרים.

  • האב אומר לבן שאילו היה חי בתקופת יציאת מצרים __________________________

רשעות, לפי ההגדה, היא הוצאת ה"עצמי" מן הכלל אליו אני משתייך. לא יכול להיות שהאדם יוציא עצמו מן הכלל אך ימשיך להיות ניזון מן החברה. לכן אילו היה הרשע בדור יציאת מצרים לא היה נגאל יחד עם כולם (כי הוא לא מרגיש חלק מהעם).

להדפסת דף העבודה