מעגל הזיכרון 2: אושוויץ או סיני – מעגלי שייכות

דיון במאמר - 'אושוויץ או סיני' של דוד הרטמן, שמופיע בעמוד 68 בספר הלימוד מעגלי שייכות.

< 1 דקות