מצגת: טקסי פתיחת השנה

מצגת שליוותה את המפגש "פותחים את השנה קצת אחרת".

< 1 דקות

במפגש הצגנו הצעות לטקס פתיחת שנת הלימודים, המותאמות ללמידה מרחוק וללמידה היברידית.

מצורפת המצגת שליוותה את המפגש.

קבצים להורדה